S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině – 5/2019

Seminář   29.5.2019   Garant programu: Ing. Klára Salzmann Ph. D., Ing. Martina Havlová

Objednat S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině – 5/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

První seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.

Program

První úvodní seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nástroji, které jsou v rámci plánování krajiny běžně užívány. Bude představen jejich obsah a význam, seznámíme se s procesem jejich pořízení a osobou, která je může projektovat. Zaměříme se také na možnost přechodu takového krajinného nástroje do realizace (návaznost na dotační programy). Seminář bude doprovázen ukázkami zdařilých projektů realizovaných v posledních letech.

Na úvodní seminář budou navazovat dílčí semináře zaměřené na detailní seznámení s jednotlivými nástroji krajinného plánování, jako jsou: komplexní pozemkové úpravy, krajinný plán, krajinná studie, nástroje územního plánování a mnoho dalších. Tyto semináře se pak budou věnovat podrobně danému tématu.


Partnerem semináře je Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

 

 

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 20.5.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

150 150 S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině – 5/2019 2020-01-19

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Širší odbornou veřejnost
  • krajinářské architekty
  • projektanty pozemkových úprav
  • projektanty vodohospodářských úprav
  • úředníky, starosty obcí a další
Místo konání

Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov