Sanace a konzervace dřevin ve městě

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Sanace a konzervace dřevin ve městě

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením a ošetřováním dřevin rostoucích mimo les. V rámci tohoto školení budou účastníci seznámeni s historií i současností sanačních a konzervačních ošetření prováděných na dřevinách. Nejprve budou představeny základní skupiny defektů, poškození a chorob, nalézající se v hojné míře na dospělých až senescentních dřevinách. Následně budou postupně a přehledně představeny používané technologie konzervace a sanace dřevin od historie po současnost. Na základě praktických příkladů bude zhodnocena jejich účinnost, tedy přínosy i nedostatky každé z použitých metod. V závěru bude diskutována návaznost jednotlivých technologií na zásadní hodnocené parametry hodnocené u dřevin, jako je zdravotní stav, vitalita či biologická hodnota dřevin.

150 150 Sanace a konzervace dřevin ve městě 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • studenty
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • osobám vykonávajícím technické dozory a zaměstnancům realizačních firem
  • zájemce o danou problematiku