Saproxylické druhy hmyzu a jejich možná podpora; péče o dřeviny ve prospěch saproxylického hmyzu – 1/2022

Webinář   25. 1. 2022   Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Objednat Saproxylické druhy hmyzu a jejich možná podpora; péče o dřeviny ve prospěch saproxylického hmyzu – 1/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

Stromy mohou hostit velmi širokou plejádu druhů organismů. Mezi tyto organismy řadíme řadu různě specifikovaných skupin – bezobratlí, obratlovci, houby atp. Saproxylické druhy hmyzu, tedy druhy, které jsou potravně nebo stanovištně vázány nějakou částí životního cyklu na dřevní pletiva stromů, vyžadují specifický přístup k managementu péče, tedy k ošetřování dřevin. Specifického významu zmíněná péče nabývá v případě, kdy se jedná o druhy hmyzu tzv. ochranářsky významné. V této kategorii je možno najít druhy, které se řadí k organismům se zvláštním statusem ochrany jak dle platné legislativy ČR, tak dle dalších souvisejících norem či odborné literatury, např. Červené seznamy, Natura 2000 atp.

Cílem webináře bude účastníka seznámit s jednotlivými druhy nejdůležitějších hmyzích saproxylických druhů, obecně pohovořit o možnost jejich podpory a na příkladech ukázat optimální managementem péče o dřeviny pro podporu saproxylických druhů hmyzu.

Partneři akce

Organizační informace

Uvedená cena je konečná, včetně 21% DPH.

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí. 

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do pondělí 18. 1. 2022 do 10:00 hodin. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Saproxylické druhy hmyzu a jejich možná podpora; péče o dřeviny ve prospěch saproxylického hmyzu – 1/2022 2023-02-13
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Odborné pracovníky státní správy
  • Zaměstnance odborných firem
Místo konání

On-line (Aplikace ZOOM)