Cibuloviny v Dendrologické zahradě v Průhonicích, 2. termín – 5/2021 – z důvodu vládních nařízení přesunuto na 14. května 2021

Seminář   5. 5. 2021   Zdeněk Kiesenbauer

Objednat Cibuloviny v Dendrologické zahradě v Průhonicích, 2. termín – 5/2021 – z důvodu vládních nařízení přesunuto na 14. května 2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

VÚKOZ, v.v.i., Vedoucí odboru dendrologická zahrada

Předmětem semináře bude diskuse a zhodnocení dlouholetých zkušeností s pěstováním drobných i velkokvětých cibulovin v areálu Dendrologické zahrady a to jak za účelem „zplaňování“, tak i přehlídkami odrůd velkokvětých cibulovin pro sezónní záhony.

S ohledem na současnou protiepidemickou situaci proběhne seminář v plenéru formou diskuse nad záhony.

Akce je omezena na 18 účastníků! Čtěte pozorně organizační informace – viz. níže.

Cena účasti:

člen: 450,- Kč

člen mimořádný/student: 350,- Kč

nečlen: 900,- Kč

nečlen/nečlen student: 600,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Přihlášení zde: https://forms.gle/6ZAN1KHeDCs7CnyC8

Partneři akce

Dendrologická zahrada Průhonice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 28. 4. 2021. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku na odkazu výše.

!POZOR! Podmínkou účasti na akci je zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním antigenním nebo PCR testu, případně potvrzení o prodělaném onemocnění s platností v den konání akce. Potvrzení zašlete předem – do 3.5.2021 na email: kancelar@szkt.cz. V opačném případě oslovíme náhradníky.

Úhrada: Poplatek uhradíte na základě faktury, kterou Vám vystavíme až po zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním testu.

Organizační informace obdržíte asi 3 dny před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na: kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Cibuloviny v Dendrologické zahradě v Průhonicích, 2. termín – 5/2021 – z důvodu vládních nařízení přesunuto na 14. května 2021 2021-05-14
Pro koho je akce určena
  • Krajinářští architekti a projektanti
  • Odborní zaměstnanci státní správy
  • Majitele a vedoucí zaměstnanci odborných firem...
Místo konání

Dendrologická zahrada Průhonice, Za dálnicí 146, Průhonice