Shromáždění členů sekce SPoD-ISA s přednáškami a workshopem

Seminář   19.6.2018 (9:15 - 18:00)   Ing. Alexandra Koutná, doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.

Objednat Shromáždění členů sekce SPoD-ISA s přednáškami a workshopem

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Program

Na shromáždění jsou samozřejmě zváni nejen členové sekce ale i všichni ostatní, které zajímá arboristika, její vývoj, kdo by se rád dozvěděl o činnosti sekce, jejích členech či by se sám rád zapojil. Chcete vidět, kdo stojí v čele sekce? Chcete vidět co se děje? Máte nápady na její další činnost? 

Vaše přítomnost je důležitá. Svými hlasy a svou účastní posílíte rozvoj oboru v České republice. Aktivním zapojením do činnosti SPoD-ISA se můžete podílet na tvorbě důležitých oborových standardů, pravidel, ceníků, rozvoji certifikace a podobně.

Tříletý mandát v radě sekce končí třem jejím členům – na shromáždění proběhne volba nových členů rady sekce. Pokud chcete kandidovat a zapojit se do činnosti sekce – velice rádi Vás přivítáme.

Vaší ochoty spolupracovat si velice vážíme a věříme, že se Vám investovaný čas v budování oboru vrátí.

Přijďte. Těšíme se na Vás!

 

Přednášky

Ing. Alexandra Koutná (dlouholetá pracovnice společnosti Veřejná zeleň města Brna): Péče o dřeviny při stavební činnosti
doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (zástupce vedoucího Katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin): Poškození dřevin stavební činností z pohledu fyziologa

Workshop

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Růžička:
Ukázka ošetření dřeviny technologií mikro-injektáže
Garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 13.6.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Shromáždění členů sekce SPoD-ISA s přednáškami a workshopem 2020-01-22

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.