Škůdci dřevin a jejich diagnostika – rostlinolékařský kurz pro zahradníky – 6/2019

2. část cyklu

Seminář   3.-4.6.2019   Ing. Jakub Beránek, Ph. D.

Objednat Škůdci dřevin a jejich diagnostika – rostlinolékařský kurz pro zahradníky – 6/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Dlouhodobý pracovník ÚKZÚZ v ochraně rostlin, autor rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ, člen České rostlinolékařské společnosti. Autor desítek odborných článků a spoluautor více jak 10 knižních titulů, zejm. fotografických atlasů, doktorát z ochrany lesa, fotograf ...

Dva na sebe navazující dvoudenní bloky s obsáhlými ukázkami škůdců. V obecné části kurz nabídne seznámení se základními rozlišovacími diagnostickými znaky larev, dospělců a symptomů poškození jednotlivých skupin škůdců dřevin (dle taxonomických čeledí) využitelnými v běžné rostlinolékařské praxi. Navazující speciální část seznámí s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Organizační informace

Při objednání obou částí, tedy termín  18. – 19.3. 2019 i termín 3. – 4. 6. 2019, bude poskytnuta sleva 500 Kč.

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 5.3.2019 pro první termín a do 20.5. 2019 pro druhý termín. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Škůdci dřevin a jejich diagnostika – rostlinolékařský kurz pro zahradníky – 6/2019 2020-01-15

Objednat

Člen SZKT

3060 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1530 Kč

Nečlen SZKT

4000 Kč

Nečlen SZKT - student

2000 Kč
Místo konání

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc