Sortiment lip a jejich použití v zahradní tvorbě – 6/2020

Seminář   23. 6. 2020; 9:00 - 15:30   Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.

Objednat Sortiment lip a jejich použití v zahradní tvorbě – 6/2020

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Rod Tilia zahrnuje 23 druhů s 14 geografickými poddruhy, od kterých se pěstuje velké množství kultivarů a kříženců. Sbírka lip v Dendrologické zahradě, která čítá přes 100 taxonů, je vhodnou ukázkou toho, že není lípa jako lípa. V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou skutečné růstové vlastnosti vysazovaných druhů a kultivarů, které sorty jsou perspektivní a jak jednotlivé lípy od sebe rozpoznat.

Seminář proběhne v době kvetení lip, kdy jsou lípy, naše národní stromy, nejkrásnější.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 5.6.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Sortiment lip a jejich použití v zahradní tvorbě – 6/2020 2020-06-24

Objednat

Člen SZKT

1250 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

650 Kč

Nečlen SZKT

1900 Kč

Nečlen SZKT - student

980 Kč
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, zahradní a krajinářské architekty
  • správce zeleně, majitele a zaměstnance odborných zahradnických firem,
  • studenty i pedagogy ...
Místo konání

Dendrologická zahrada v Průhonicích