Sortimenty růží – 6/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Seminář   4. 6. 2020; 9:00 - 15:30   Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Objednat Sortimenty růží – 6/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Po studiu Vysoké školy zemědělské v Brně, oboru Zahradnická výroba nastoupil v roce 1991 jako technik v Botanickém ústavu ČSAV v Praze. V letech 1992 – 1994 pracoval v Koniferových školkách v Žehušicích jako vedoucí oddělení. Od roku 1994 – 1998 byl vedoucím okrasných školek firmy Jena v Úholičkách. Od roku 1998 do 2012 byl učitelem odborných předmětů na VOŠZa a SZaŠ Mělník a podílel se také na spolupráci této školy s ČZU Praha. V roce 2008 obhájil doktorskou práci na téma Využití růží sekce Gallicanae v současné sadovnické praxi. Nyní působí ve firmě Jena.

Pěstování růží je nedílnou součástí zahradní kultury v celé její historii. Vedle rozsahu původních druhů rodu Rosa vzniknul obrovský počet kulturních forem. Pro základní orientaci bude proto stručně představeno dělení růží botanických i kulturních. Lze tak ilustrovat pěstitelské a vzhledové vlastnosti, se kterými se během pěstování setkáváme. Na teoretickou část bude navazovat ukázka růží v prostorách Dendrologické zahrady. Kromě možnosti seznámit se blíže se sortimentem, budou vysvětleny i pěstitelské aspekty. Zejména řez pro regulaci růstu a podporu kvetení.

Během teoretické i praktické části semináře bude prostor pro diskuzi k danému tématu.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.6.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Sortimenty růží – 6/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA! 2020-06-05

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Zahradní a krajinářské architekty
  • Správce zeleně, pracovníky odborných firem
  • Pedagogy odborných škol, studenty ...
Místo konání

Dendrologická zahrada Průhonice, Za dálnicí 146, Průhonice