Správa zeleně v českých městech – podklady a strategie – 5/2022

Akreditovaná konference   10. 5. 2022   Odborný garant programu: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Objednat Správa zeleně v českých městech – podklady a strategie – 5/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem konference je vymezit a blíže specifikovat systémové nástroje a osvědčené postupy pro správu zeleně na úrovni obcí České republiky. Jednotlivé přednášky jsou primárně zacíleny na problematiku systémové péče o zeleň s přesahem do vybraných témat, která se týkají rozvoje ploch zeleně v obcích. Správné vymezení obsahu oborových podkladů, jejich provázanost a správné nastavení výběrových řízení v oboru je základním předpokladem pro zlepšení stavu zeleně v našich městech.

Akreditováno pod číslem: AK-PV-337/2022

Partneři akce

Partner

Program

Změna programu vyhrazena.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 3. 5. 2022.

Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Budeme se řídit platnými protiepidemickými pravidly…

150 150 Správa zeleně v českých městech – podklady a strategie – 5/2022 2022-05-10

Objednat

Člen SZKT

2000 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1000 Kč

Nečlen SZKT

2800 Kč

Nečlen SZKT - student

1400 Kč
Pro koho je akce určena
  • Úředníky státní správy a samosprávy
  • Zájemce z řad odborné veřejnosti...
Číslo akreditace:

AK/PV-337/2022

Místo konání

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833, Praha 1