MZI ve městech a obcích

Konference   25. - 26. 4. 2024   Odborný garant konference: Ing. Jitka Štěpánková

Objednat MZI ve městech a obcích

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Modro – zelená infrastruktura MZI řeší vodu, zeleň a klima ve městech a obcích jako jeden celek.

O významu stromů vědí snad lidé na celém světě. Dozvídají se o něm už děti v předškolním věku. Zvlášť v posledních letech, kdy dochází k výrazným změnám klimatu na planetě Zemi, se o významu zeleně a stromů nevyjímaje, vede spousta diskusí. Jak však dosáhnout toho, aby stromy mohly zdárně růst i v lidských sídlech a být zde nejen provozně bezpečnými souputníky obyvatel měst a obcí, a současně mít možnost plnit i své základní, pro život lidí i fauny, životně důležité funkce?

Důležitými funkcemi stromů, pro život lidí v okolních obydlích jsou nejen bioklimatická a hygienická funkce, poskytující okolnímu prostředí produkci kyslíku, úpravu mikroklimatu s citelným zvlhčením a ochlazením okolí stanoviště stromů a tím snížení vzniku tepelných ostrovů, ale také ochranná funkce, mírnící sílu větru a s ním spojenou erozi půd a prašnost. Neméně důležité pro obyvatele měst a obcí jsou estetické a společenské funkce zeleně, které umocňují ráz obcí a měst, podtrhují a dotvářejí jak současnou, tak i historickou architekturu a zároveň slouží jako odpočinkové oázy uvnitř sídelní zástavby, kde se lidé mohou potkávat a vést společenský „sousedský“ život.

Aby však stromy mohly v městském prostředí prospívat a plnit všechny své, pro život ve městech a obcích, tak důležité funkce, potřebují ke svému životu také vhodné stanovištní podmínky pro svůj kořenový systém. Kvalitní kořenový prostor je základní podmínkou pro zdárný, bezpečný růst a vývoj každé rostliny. A u stromů to platí mnohonásobně.
Jak důležitý je kořenový prostor pro stromy i jinou vzrostlou zeleň, a jak jej vytvořit v zadlážděném, prostorově omezeném prostředí obytných sídel, protkaných spletí inženýrský sítí? To je nosné téma a soubor přednášek olomoucké konference.

Program konference: První den bude věnován přednáškám a druhý den exkurzím. Společenský večer konference, který je v ceně vložného, se uskuteční v rámci slavnostního galavečera zahájení Jarní Flory Olomouc. Těšit se můžete samozřejmě na raut a přípitek, ale také na hudební vystoupení, vyhlášení oceněných expozic a floristické soutěže Pohár Flory a v neposlední řadě na prohlídku centrální expozice s autorským komentářem. Jako bonus dostanou všichni účastnící konference volnou (jednorázovou) vstupenku na výstavu Jarní Flora Olomouc.

Partneři akce

Generální partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference

Program

 • 9:00 - 10:00

  Prezence účastníků

 • 10:00 - 10:20

  Přivítání účastníků a představení programu konference

  Ing. Jitka Štěpánková, Ing. Blanka Candrová a Ing. Ondřej Feit

 • Blok I.

  moderuje Ing. Ondřej Kofroň

 • 10:20 - 11:05

  Půdní systém města - východisko pro existenci stromu

  Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | Akademický pracovník ústavu geologie a pedologie LDF Mendelu

 • 11:05 - 11:50

  Půdní podmínky v uličních stromořadích v Ústí nad Labem a jejich vliv na vitalitu dřevin

  Ing. Jitka Nováková | Absolventka Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě; v současné době zastává funkci městského dendrologa v Ústí nad Labem

 • 11:50 - 12:35

  Proces přípravy - od nápadu k projektu až po realizaci

  Ing. Jitka Vágnerová | Autorizovaná architektka, absolventka ZF MZLU v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura

 • 12:35 - 13:30

  Společný oběd

 • Blok II.

  moderuje Ing. Ondřej Kofroň

 • 13:30 - 14:15

  Olomouc - Úprava předprostoru krematoria Neředín v kořenovém prostoru 16 platanů

  Ing. Petr Mičola | Zahradní architekt, Gerten s.r.o., krajinářská architektura

 • 14:15 - 14:50

  Půdní injektáž prokořenitelného prostoru a její aplikace v praxi v rámci kompenzačních opatření při kácení dřevin a zlepšení stanovištních podmínek po stavební činnosti

  Ing. Jan Servus | Arborista

 • 14:50 - 15:10

  Hydrokompost - zadržování vody v půdě pomocí organického hydrosorbentu aneb „zpátky ke kořenům“ | komerční přednáška

  Mgr. Martin Stehlík - spoluautor patentu a Ing. Michal Kajfosz - technický ředitel

 • 15:10 - 15:35

  Kreativní využití technologií modrozelené infrastruktury v praxi

  Ing. Radek Pavlačka | Zahradní architekt, Zahrada Olomouc s.r.o.

 • 15:35 - 16:00

  Přestávka na kávu a občerstvení

 • Blok III.

  moderuje Ing. Ondřej Kofroň

 • 15:55 - 16:25

  Údržba a péče o dřeviny vysazené ve strukturálním substrátu - praktické zkušenosti

  Bc. Hana Pollertová | Absolventka ČZU, fakulty Agronomické, oboru zahradnictví. V současné době pečuje o zeleň ve své vlastní firmě Zahrady Hana

 • 16:25 - 17:10

  Zkušenosti s MZI v Jihlavě

  Ing. Katarina Ruschková | Vedoucí odboru životního prostředí v Jihlavě

 • 17:10 - 17:25

  Grantový program města Písku na podporu MZI v soukromém prostoru

  Ing. Ondřej Kofroň | Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU.

 • 17:25 - 17:30

  Ukončení programu prvního dne konference, informace o dalším průběhu konference

 • 17:30 - 20:00

  Individuální přestávka

 • 20:00 - 22:30

  Společenský večer | Flora Olomouc, slavnostní zahájení s rautem, přípitkem a speciální prohlídkou expozic

 • 9:00 - 9:45

  Sraz v sále, informace k exkurzi, rozdělení do skupin a výdej průvodcovských sluchátek

 • 9:45 - 12:30

  Každá skupina navštíví všechna stanoviště, jen v jiném pořadí...

 • Navštívíme tato místa:

 • Komentovaná prohlídka radnice s vyhlídkovou věží

 • Předkremační prostor – Ing. Petr Mičola a Tomáš Kadlec, zástupce společnosti Chameleos

 • Ukázka půdní injektáže při provzdušnění kořenových zón mladých Jerlínů japonských za pomoci injektážního stroje – Ing. Jan Servus

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15 .4. 2024. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku výše.

V ceně: organizace, honoráře lektorů, pronájem prostor a techniky, občerstvení (coffeebreak), oběd, průvodcovská sluchátka na exkurzi a společenský večer s bohatým programem.

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Přednostní ubytování (není hrazeno SZKT) pro účastníky konference – podrobnosti ZDE!

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Změna programu vyhrazena!

150 150 MZI ve městech a obcích 2024-04-26

Objednat

Člen SZKT

3800 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1900 Kč

Nečlen SZKT

4500 Kč

Nečlen SZKT - student

2250 Kč
Pro koho je akce určena
 • Úředníky státní správy a samosprávy, správce zeleně
 • Zájemce z řad odborné veřejnosti...
Místo konání

CENTRAL PARK FLORA, s.r.o., Krapkova 439/34, Olomouc