Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Webinář   3. 2. 2022   Stefan Knöpfer, Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. a Ing. Alice Dědečková

Objednat Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Stromolezectví ve prospěch ochrany přírody se věnuje rakouský stromolezec Stefan Knöpfer a jeho přednáška je věnována právě ochraně zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích. Podělí se o své zkušenosti s ochranou živočichů vázaných na staré stromy, ať už jde o plánovanou a preventivní ochranu, nebo o speciální zásahy a záchranu náhodně objevených živočichů během kácení. Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví, jako např. rigging dutiny i s jejími obyvateli. 
Autor fotografie se sovou: Jessica Winter
https://www.ornithoclimbing.at/

Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. | Obnova pražské Stromovky s ohledem na výskyt netopýrů a dalších chráněných živočichů – Přednáška ukazuje příklad dlouhodobé spolupráce úřadu (Magistrát hl. m. Prahy) s odbornými organizacemi zabývajícími se ochranou netopýrů, ptáků a hmyzu při plánování a realizaci kácení a ošetřování stromů v parku. Prezentovány jsou jednotlivé kroky od včasného průzkumu přes šetrné způsoby kácení po poskytování náhradních úkrytů, ale i komplexní úpravy parku a jejich význam pro biodiverzitu. Česká společnost pro ochranu netopýrů je partnerem webináře.

Partneři akce

Sponzor webináře
Sponzor webináře

Organizační informace

Uvedená cena je konečná, včetně 21% DPH.

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí. 

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do pondělí 1. 2. 2022 do 10:00 hodin. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022 2023-02-13
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Odborné pracovníky státní správy v oblasti ochrany přírody
  • Správce zeleně
  • Pedagogy a studenty odborných škol a další zájemce...
Místo konání

On-line (Aplikace ZOOM)