Strom pro život – život pro strom „Limity“- 9/2023

Limity

Konference   14. - 15. 9. 2023   Garant programu: Sekce péče o dřeviny - ISA

Objednat Strom pro život – život pro strom „Limity“- 9/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Konference Sekce péče o dřeviny – ISA

Národní arboristická konference patří v aktivitách SZKT k nejdůležitějším událostem roku. Konferenci pravidelně navštěvuje zhruba 250 odborníků z celé ČR.  Letošní, již dvaadvacátý ročník konference proběhne v Hradci Králové a jeho tématem jsou LIMITY.

Stejně jako jiné obory i arboristiku ovlivňuje mnoho proměnných, se kterými je třeba počítat.  Víte např., jaké jsou limity přesazování vzrostlých stromů, nebo jaké jsou zdravotní limity stromolezců? Víte, jaké jsou nejčastější příčiny odumírání nových výsadeb, jak prospěšná je spolupráce krajinářského architekta s arboristou, jak se chovají torza stromů z hlediska mechanické stability, nebo jak zastavit masivní krvácení stromolezce? Nebo vás zajímá, jak zvládnout extrémní situaci při smrtícím pádu stromu, jaká dodržovat opatření při pohybu v okolí stromů napadených chorobami, nebo jak zaplétat válcované ocelové lano?

To a ještě mnohem více se dozvíte na naší konferenci, která je určená širokému spektru odborné veřejnosti, od pracovníků státní správy a samosprávy na úseku ochrany ŽP a správy zeleně, přes projektanty a krajinářské architekty, realizátory až po stromolezce, kteří budou mít možnost zúčastnit se speciálního, pro ně určeného programu – program bude totiž stejně jako v loňském ročníku koncipován ve dvou souběžných částech. Společný bude dopolední blok prvního dne. V hlavním sále bude dále probíhat arboristický program, ve druhém sále program připravený speciálně pro stromolezce.

Odborným garantem konference je Sekce péče o dřeviny – ISA.
Garant stromolezeckého programu: Ing. Pavel Wágner a Ing. Marek Žďárský
Garant arboristické části: Michal Braunč a Ing. Jiří Rozsypálek

Srdečně vás zveme a těšíme se na vás.

PŘIHLÁŠKA

Partneři akce

Generální partner konference
Hlavní partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference

Program

 • 8:30 - 9:30

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 9:45

  Zahájení konference

  Ing. Ondřej Feit (SZKT), Ing. Pavel Wágner, Michal Braunč (SPoD – ISA) a Ing. Adam Záruba, Ph.D., náměstek primátorky

 • Blok I. - společný

 • 9:45 - 10:30

  Požadavky na kvalitu stromů pro výsadbu a příprava stanovištních podmínek dle požadavků městského standardu hl. m. Prahy

  David Hora, DiS. | CVVMZI, s.r.o.

 • 10:30 - 10:50

  Udržitelné pěstování v okrasných školkách

  Ing. Martin Prokeš | Arboeko s.r.o.

 • 10:50 - 11:20

  Biosecurity - hygienická opatření při hodnocení, řezu a kácení napadených stromů

  Ing. Jiří Rozsypálek | Ústav ochrany lesa a myslivosti, LDF MENDELU Brno

 • 11:20 - 12:00

  Staré stromy na extrémních stanovištích v areálech jejich přirozeného výskytu

  Ing. Josef Souček | zahradník, dendrolog, lektor odborných seminářů v oboru dendrologie

 • 12:00 - 13:00

  přestávka na oběd

 • Blok II.

 • 13:00 - 13:30

  Historické souvislosti původu veřejné zeleně v Hradci Králové a její památková ochrana

  Ing. arch. Jan Falta | Magistrát města Hradec Králové, vedoucí Odboru památkové péče

 • 13:30 - 14:05

  Vliv řezu stromů při výsadbě na jejich fyziologii a růst

  doc. Ing. Josef Urban, Ph.D., Ing. Lucia Petrovičová a Bc. Ing. Martin Brejník | Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Ústav ekologie lesa LDF MENDELU

 • 14:05 - 14:40

  Atregia & Greehill - (r)evoluce ve sběru dat a péči o stromy

  Sven König | viceprezident Greehill a Ing. et Bc. Martin Vokřál | Atregia, s.r.o

 • 14:40 - 14:55

  Možnosti a limity přesazování vzrostlých stromů na příkladech realizovaných projektů - z pohledu arboristy

  Ing. Petr Růžička | arborista, Baobab - péče o zeleň, s.r.o.

 • 14:55 - 15:30

  Možnosti a limity přesazování vzrostlých stromů na příkladech realizovaných projektů - z pohledu realizátora

  Jaroslav Pešička | zahradník, Garpen Zahradnická spol. s r.o.

 • 15:30 - 16:00

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Blok III.

 • 16:00 - 16:30

  Méně známí nebo noví škůdci, kteří v poslední době limitují existenci stromů

  Ing. Petr Martinek, Ph.D. | Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

 • 16:30 - 17:00

  Možnosti a limity tlumení expanzivního nárůstu jmelí bílého

  Ing. David Javorský | Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

 • 17:00 - 17:30

  Posílení legislativní ochrany dřevin - příprava novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  Mgr. Martin Ander, PhD. (MŽP) | Ministerstvo životního prostředí

 • 19:30 - 23:00

  Společenský večer s rautem

 • Změna programu vyhrazena!

 • 8:50 - 9:00

  Zahájení druhého dne konference

 • Blok IV.

 • 9:00 - 9:20

  Limity nově vysazovaných dřevin - nejčastější příčiny odumírání nově vysazených stromů

  Bc. Anna Gregořicová | absolventka studijního programu Arboristika na LDF MENDELU Brno, mistryně ČR ve stromolezení

 • 9:20 - 9:40

  Obnova stromů v Hradci Králové

  Ing. Daniel Jeřábek | náměstek ředitele, Technické služby Hradec Králové

 • 9:40 - 10:10

  Vztahy mezi stromy a půdou ve městech z pohledu půdního biologa

  Ing. Jaroslav Záhora, CSc. | Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta MENDELU Brno

 • 10:10 - 10:40

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Blok V.

 • 10:40 - 11:15

  Využití mykorhizní inokulace a dalších organických aditiv pro výsadbu a revitalizaci stromů

  prof. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

 • 11:15 - 12:00

  Než vyroste strom - nahlédnutí do světa technologie školkaře aneb co dělat, aby se stromům dařilo

  Ing. Stanislav Flek | Arboeko s.r.o.

 • 12:00 - 13:00

  přestávka na oběd

 • Blok VI.

 • 13:00 - 13:30

  Praktické využití metodik "Identifikace a hodnocení významných stromů" a "Péče o významné stromy"

  Ing. Marek Žďárský | arborista, znalecká kancelář Arbonet s.r.o.

 • 13:30 - 14:20

  Elektronizace správy zeleně v Jihlavě a kouzla GIS

  Bc. Vladimír Másilko | Odbor ŽP, Magistrát města Jihlavy, Ing. Jaroslav Škrobák, Dis., vedoucí oddělení GIS, Magistrát města Jihlavy

 • 14:20 - 14:50

  Limity a možnosti stromové injektáže

  Ing. Jiří Rozsypálek | Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

 • 14:50 - 15:05

  Jak v praxi uhájit hodnoty a potenciál krajinářského parku Stromovka ve 21.století v centru Prahy

  Ing. Alice Dědečková | Oddělení péče o zeleň, Magistrát HMP

 • 15:05 - 15:35

  Pád stromu ve Zlíně - den poté, aneb co dělat když…

  Ing. Ivo Divoký a Ing. Stanislav Pospíšilík | vedoucí Odboru městské zeleně, Magistrát města Zlín

 • 15:35 - 15:45

  Ukončení konference

 • Změna programu vyhrazena!

 • 8:30 - 9:30

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 9:45

  Zahájení konference

  Ing. Ondřej Feit (SZKT), Ing. Pavel Wágner, Michal Braunč (SPoD – ISA) a Ing. Adam Záruba, Ph.D., náměstek primátorky

 • Blok I. - společný v hlavním sále

 • 9:45 - 10:30

  Požadavky na kvalitu stromů pro výsadbu a příprava stanovištních podmínek dle požadavků městského standardu hl. m. Prahy

  David Hora, DiS. | CVVMZI, s.r.o.

 • 10:30 - 10:50

  Udržitelné pěstování pěstování v okrasných školkách

  Ing. Martin Prokeš | Arboeko s.r.o.

 • 10:50 - 11:20

  Biosecurity - hygienická opatření při hodnocení, řezu a kácení napadených stromů

  Ing. Jiří Rozsypálek | Ústav ochrany lesa a myslivosti, LDF MENDELU Brno

 • 11:20 - 12:00

  Staré stromy na extrémních stanovištích v areálech jejich přirozeného výskytu

  Ing. Josef Souček | zahradník, dendrolog, lektor odborných seminářů v oboru dendrologie

 • 12:00 - 12:30

  Zastavení masivního krvácení stromolezce pomocí různých druhů turniketů

  PhDr. Tomáš Mydlo, MBA | Záchranná zdravotná služba, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

 • 12:30 - 13:30

  přestávka na oběd

 • Blok II.

 • 13:30 - 14:30

  Lanová technika a kladkové systémy jejich využití při ošetřování a kácení stromů | venkovní ukázka

  Petr Ledvina a Bc. Jakub Fanta | Work Safety

 • 14:40 - 15:00

  Instalace vrtané vazby americkým stylem českýma rukama

  Jiří Včelák | arborista – stromolezec

 • 15:00 - 15:30

  Zaplétání válcovaného ocelového lana při instalaci vrtané či podkladnicové vazby

  Ing. Pavel Nevrkla | LDF MENDELU Brno a Ing. Tomáš Dolenský | SPoD – ISA

 • 15:30 - 16:00

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Blok III.

 • 16:00 - 16:30

  Limity ptačích dutin v korunách stromů - hrozba nebo ochrana?

  Martin Chmátal | arborista – stromolezec, ornitolog

 • 16:30 - 17:10

  Zdravotní limity stromolezců

  Martin Šupka | arborista – stromolezec a profesionální záchranář

 • 17:10 - 17:30

  Výměna, výroba a instalace obruče na dub sv. Václava v Příbrami

  David Hora, DiS. | Treewalker, s.r.o.

 • 17:30 - 18:00

  Mrtvá torza stromů – malý nebo velký problém?

  Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MEDNDELU Brno

 • 19:30 - 23:00

  Společenský večer s rautem v hlavním sále

 • Změna programu vyhrazena!

 • 8:25 - 8:30

  Zahájení druhého dne konference

  Ing. Pavel Wágner

 • Blok IV.

 • 8:30 - 9:10

  Vývrty starých stromů v USA pro dendrochronologické průzkumy

  Ing. Václav Bažant, Ph.D. | FLD ČZÚ v Praze

 • 9:10 - 9:40

  Limity kácení s pomocí jeřábů na rozhraní železnice a parku Stromovka v Praze

  Ing. Vladimír Janeček, Ph.D. | FLD ČZÚ v Praze a krátký vstup Ing. Alice Dědečkové | OCP MHMP

 • 9:40 - 10:10

  Limity spouštěcích bubnů a pomůcek pro postupné kácení stromů

  Mgr. Marek Šmerda | SKYMAN.CZ - ARBOTEQ. s.r.o.

 • 10:10 - 10:30

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Blok V.

 • 10:30 - 11:10

  Vybrané probrané problémy fyziologie dřevin

  doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. | FLD ČZÚ v Praze

 • 11:10 - 11:30

  Inspekční kladívko v rukou stromolezce jako efektivní diagnostický nástroj

  Ing. Michal Romanský | Certifikovaný arborista – konzultant

 • 11:30 - 12:30

  přestávka na oběd

 • Blok VI.

 • 12:30 - 13:10

  Materiálové vlastnosti degradovaného dřeva - dřevomor kořenový a troudnatec kopytovitý

  Ing. Valentino Cristini, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 13:10 - 13:40

  Limity arboristů a krajinářských architektů - aneb čím jsou pro sebe nenahraditelní?

  doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. | Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

 • 13:40 - 14:10

  Limity, tipy a triky při údržbě řetězových pil využívaných stromolezci

  Marek Vodrážka | dobrepilky.cz

 • 14:10 - 14:45

  Historie českých stromolezců prostřednictvím unikátních fotografií a videí

  Ing. Marek Žďárský | arborista, znalecká kancelář Arbonet s.r.o.

 • 14:45 - 14:50

  Ukončení stromolezeckého fóra a pozvání na závěrečnou přednášku hlavního bloku

  Ing. Pavel Wágner

 • Změna programu vyhrazena!

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25.8.2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku viz. proklik zde PŘIHLÁŠKA.

V ceně: organizace, honoráře lektorů, pronájem prostor a techniky, občerstvení (coffeebreak), 2 x oběd (polévka, hlavní jídlo – dle výběru v přihlášce), videozáznam programu z obou sálů. Večerní raut – v přihlášce je možnost objednat konferenci s rautem nebo bez rautu.

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury (bude vystavena po vyplnění přihlášky a zaslána na uvedený email). Případně kontrolujte nevyžádanou poštu nebo spam,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Změna programu vyhrazena!

150 150 Strom pro život – život pro strom „Limity“- 9/2023 2023-09-19
Pro koho je akce určena
 • Arboristy a stromolezce
 • Správce zeleně
 • Úředníky státní správy a samosprávy
 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • Pedagogy a studenty odborných škol
Místo konání

Aldis - kongresové centrum, Hradec Králové