Strom pro život – život pro strom 2024

"Strom v úhlech pohledu"

Konference   19. - 20. 9. 2024   Garant programu: Sekce péče o dřeviny - ISA

Objednat Strom pro život – život pro strom 2024

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Konference Sekce péče o dřeviny – ISA

Národní arboristická konference patří v aktivitách SZKT k nejdůležitějším událostem roku. Konferenci pravidelně navštěvuje zhruba 250 odborníků z celé ČR.  23. ročník konference proběhne v Praze opět ve dvou sálech s programem pro arboristy a stromolezce.

V dnešní době plné specializovaných odborností je stále těžší udržet si odstup a celistvý pohled na věc. Jsme víceméně v zajetí svých profesí a tlaku na efektivitu. Nemáme kapacitu ani čas věnovat kvalitní pozornost záplavě informací z jiných oborů, dokud nás závažnost situace nepřinutí. Letošní konference si dává za cíl podívat se na aktuální problematiku stromů v urbánním prostředí, pokud možno z odlišných úhlů pohledu odborníků různých profesí, obzvlášť pokud pomyslně stojí na opačných stranách barikády. Když se na strom ve svých souvislostech podívá stromolezec, zahradní architekt, památkář, správce sítě nebo policista, každý vidí trochu jiný strom. Je důležité umět vystoupit ze svého úhlu a vyzkoušet si jiný.

Odborným garantem konference je Sekce péče o dřeviny – ISA.
Garant stromolezeckého programu: Ing. Pavel Wágner a Ing. Marek Žďárský
Garant arboristické části: Michal Braunč a Ing. Jiří Rozsypálek, Ph.D.

Partnerem konference je Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze – Katedra zahradní a krajinné architektury a Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze.

Srdečně vás zveme a těšíme se na vás!

Partneři akce

Generální partner konference
Hlavní partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference

Program

 • 8:30 - 9:30

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 9:40

  Zahájení konference

  Ing. Ondřej Feit (SZKT), Ing. Pavel Wágner, Michal Braunč a Ing. Jiří Rozsypálek, Ph.D. (SPoD – ISA)

 • 9:40 - 9:45

  Přivítání účastníků zástupci ČZU v Praze

  Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. | Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze

 • Blok I. - společný

  moderuje Michal Braunč a Jiří Rozsypálek

 • 9:45 - 10:10

  Vliv fytohormonů na růst a vývoj stromů ve městech

  doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. | ČZU

 • 10:10 - 10:35

  Současnost a budoucnost arboristických standardů AOPK

  AOPK

 • 10:35 - 11:10

  Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů a Speciální zásahy na stromech - (aktualizované standardy)

  Ing. Petr Martinek, Ph.D. a Ing. Jiří Rozsypálek, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 11:10 - 11:40

  Coffeebreak

 • 11:40 - 12:15

  Arboreta pohledem dendrologa

  Ing. Václav Bažant, Ph.D. | FLD ČZU

 • 12:15 - 12:45

  Přednáška generálního partnera

  Lorberg

 • 12:45 - 13:20

  Nový SAG Standard tahových zkoušek

  Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 13:20 - 14:10

  Přestávka na oběd

 • Blok II. – Rozdílné pohledy na stromy

  moderuje Michal Braunč a Jiří Rozsypálek

 • 14:10 - 15:15

  Jiný pohled na evidenci a hodnocení stromů ve městech Německa.

  Erk Brudi | Brudi & Partner TreeConsult, Gauting

 • 15:15 - 15:40

  Silniční vegetace a bezpečnost provozu

  Kpt. Ing. Tomáš Krpata | Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie

 • 15:40 - 16:05

  Stromy okolo silnic - komplikace nebo benefit?

  Ing. František Weisbauer | Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 • 16:05 - 16:25

  Stromy v historických zahradách - památka, nebo živý organismus?

  Ing. Michaela Letá | Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

 • 16:25 - 16:55

  Coffeebreak

 • 16:55 - 17:30

  Havárie stromů a zkušenosti s rozhodovací praxí orgánů činných v trestním řízení

  Ing. Samuel Burian | soudní znalec

 • 17:30 - 18:05

  Realizace staveb v kořenové zóně významných stromů

  Ing. Jan Hamerník, Ph.D. | soudní znalec

 • 18:05 - 18:35

  Významné změny v aktualizovaném standardu Řez stromů

  Ing. Brigita Neumannová | AOPK

 • 18:35 - 18:45

  Ukončení prvního dne konference

 • 19:30 - 23:00

  Společenský večer s rautem a živou hudbou

  Jazz in Flagranti

 • Změna programu vyhrazena!

 • 9:00 - 9:05

  Zahájení druhého dne konference

 • Blok III.

  moderuje Michal Braunč a Jiří Rozsypálek

 • 9:05 - 9:30

  studentská přednáška

  FLD ČZU

 • 9:30 - 9:55

  studentská přednáška

  LDF MENDELU Brno

 • 9:55 - 10:30

  Novinky v zákoně 114/92 a souvisejících předpisech

  Mgr. Martin Ander, Ph.D. | MŽP

 • 10:30 - 10:55

  coffeebreak

 • 10:55 - 11:45

  Veteranizace jako způsob vytváření biotopů + praktické zkušenosti

  Ing. Karel Kříž a Lukáš Čížek | ČSOP Vlašim

 • 11:45 - 12:10

  Výhody a úskalí aku nářadí v péči o zeleň - přednáška hlavního partnera

  Marek Vodrážka | Stihl

 • 12:10 - 12:35

  Jak můžeme podpořit biotopové funkce dřevin, kdy to dává smysl?

  AOPK

 • 12:35 - 13:30

  Přestávka na oběd

 • 13:30 - 14:05

  Působení větru pohledem meteorologa

  RNDr. Lukáš Pop, Ph.D. | Ústav fyziky atmosféry AV ČR

 • 14:05 - 14:40

  Kde zdarma vzít na výsadbu a péči o stromy? - jak na to

  Nadace Partnerství

 • 14:40 - 15:15

  Půdní injektáže

  Ing. Jan Servus

 • 15:15 - 15:50

  Dá se tomografům věřit? Kdy a jak nejlépe měřit tomografem?

  Ing. Jitka Nováková | Magistrát města Ústí nad Labem

 • 15:50 - 16:25

  Na co si dát pozor při vyhodnocení tahové zkoušky, je možné ji ohnout?

  Marek Šíma | LHMP

 • 16:15 - 16:30

  Závěrečné slovo, ukončení konference

 • Změna programu vyhrazena!

 • 8:30 - 9:30

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 9:45

  Zahájení konference

 • Blok I. - společný pro obě sekce v Aule

  moderuje Michal Braunč a Jiří Rozsypálek

 • 9:45 - 10:10

  Vliv fytohormonů na růst a vývoj stromů ve městech

  doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. | ČZU

 • 10:10 - 10:35

  Současnost a budoucnost arboristických standardů AOPK

  AOPK

 • 10:35 - 11:10

  Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů a Speciální zásahy na stromech - (aktualizované standardy)

  Ing. Petr Martinek, Ph.D. a Ing. Jiří Rozsypálek, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 11:10 - 11:40

  Coffeebreak

 • 11:40 - 12:15

  Arboreta pohledem dendrologa

  Ing. Václav Bažant, Ph.D. | FLD ČZU

 • 12:15 - 12:45

  Přednáška generálního partnera

  Lorberg

 • 12:45 - 13:10

  Nový SAG Standard tahových zkoušek

  Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 13:10 - 14:10

  Přestávka na oběd

 • 14:10 - 15:15

  Lanová technika a kladkové systémy – jejich využití při ošetřování a kácení stromů | venkovní ukázka

  Petr Ledvina a Bc. Jakub Fanta | Work Safety

 • Odpolední blok – přednášková místnost FAPPZ

  moderuje Pavel Wágner

 • 15:15 - 15:50

  Rázové zatížení kotevních bodů a vektorové síly ve stromolzení

  prof. Ing. Petr Horáček

 • 15:50 - 16:25

  Limity spouštěcích bubnů a pomůcek pro postupné kácení stromů

  v jednání...

 • 16:25 - 16:55

  Coffeebreak

 • 16:55 - 17:30

  Vertikální vazby, aneb jak funguje podélné jištění - praktické zkušenosti z testování stromů při jejich selhání

  Bc. Filip Žďárský

 • 17:30 -17:45

  Čím může být pro stromolezce užitečná česká pobočka mezinárodní arboristické společnosti SPoD-ISA a jak ji lze podpořit?

  Michal Braunč a Bc. Daniel Qěták Stach

 • 17:45 - 18:15

  Unikátní záchrana památného jinanu v Brně instalací vrtané vazby v roce 1988. A jak se stromu daří dnes?

  Miroslav Kohel

 • 18:15 - 18:45

  Společná záchrana vykotlaného platanu v Praze při masivním zásahu do kořenového systému

  Ing. Petr Růžička a Ing. Pavel Wágner

 • 18:45 - 19:15

  Péče o stromy v Lipce v Železných horách

  Bc. Daniel Qěták Stach

 • 19:30 - 23:00

  Společenský večer s rautem a živou hudbou (Aula)

  Jazz in Flagranti

 • Změna programu vyhrazena!

 • 9:00 - 9:05

  Zahájení druhého dne konference | FAPPZ

  moderuje Pavel Wágner

 • 9:05 - 9:30

  Historie a současnost MČR ve stromolezení, aneb naše slavné výhry

  Tomáš Hupač | hlavní rozhodčí MČR ve stromolezení

 • 9:30 - 9:55

  Tree Rescue Competition – kde se vzaly a jak probíhají závody v záchraně zraněného stromolezce?

  Martin Kott a Ondřej Záhora | Český svaz ochránců přírody Tree Rescue Company

 • 9:55 - 10:30

  Dvě nebezpečí stromolezce - masivní krvácení a dlouhodobý vis v sedacím úvazu

  Martin Šupka

 • 10:30 - 11:00

  Coffeeebreak

 • 11:00 - 11:25

  Řez starých ořešáků ve městech a obcích

  Michal Braunč

 • 11:25 - 11:50

  Ořez stromu v jarním období a transpirační proud

  doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. | ČZU

 • 11:50 - 12:50

  Přestávka na oběd

 • 12:50 - 13:25

  Péče o strom z pohledu servisu pil a budoucnost aku strojů v arboristice

  Marek Vodrážka | Stihl – komponovaná přednáška hlavního partnera a zkušeného servisního technika

 • 13:25 - 13:55

  Když nemůže Hora ke stromu, musí být strom Hory - může si stromolezec koupit památný strom?

  David Hora, DiS. | Treewalker, s.r.o.

 • 13:55 - 14:20

  Kroužkování dravých ptáků v korunách stromů s využitím stromolzecké techniky

  Petr Vlček

 • 14:20 - 15:00

  Kde je vlastně hranice mezi obvodovou redukcí a sesazením stromu?

  Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.

 • 15:00 - 15:15

  Dotazy, ukončení stromolezeckého fóra a přesun do Auly

  moderuje Pavel Wágner

 • 15:15 - 16:35

  Závěrečné přednášky v Aule

 • Změna programu vyhrazena!

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 3. 9. 2024. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku/objednávku klikem na zvolenou cenu výše.

V ceně: organizace, honoráře lektorů, pronájem prostor a techniky, občerstvení (coffeebreaky a raut), videozáznam programu z obou sálů a kapela na společenský večer. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky/objednávky:

 • – bankovním převodem na základě vystavené faktury (faktura bude zaslána jako příloha potvrzení objednávky). Případně kontrolujte nevyžádanou poštu nebo spam,
 • – platební kartou on-line (faktura bude zaslána jako příloha potvrzení objednávky),
 • – pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

150 150 Strom pro život – život pro strom 2024 2024-06-20

Objednat

Člen SZKT

4350 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

2175 Kč

Nečlen SZKT

5590 Kč

Nečlen SZKT - student

2795 Kč
Pro koho je akce určena
 • Arboristy a stromolezce
 • Správce zeleně
 • Úředníky státní správy a samosprávy
 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • Pedagogy a studenty odborných škol
Místo konání

Aula ČZU, Kamýcká 1276, 165 00 Praha-Suchdol