Strom pro život – život pro strom XVII. “ Krátkověké dřeviny – problém nebo výzva?“

Konference   13. - 14. září 2018   Ing. Šárka Weberová

Objednat Strom pro život – život pro strom XVII. “ Krátkověké dřeviny – problém nebo výzva?“

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Program

Slovo garanta

Poslední dobou mi připadá, že se arboristika točí pořád jen kolem otázky „Jak správně ořezat strom?“. Však i mnoho lidí okolo nás si myslí, že arborista je jen „ten, co řeže strom“. Přestože bychom těmto lidem rádi říkali, že ne, že arborista je specialista ve svém oboru, který zná širokou škálu souvislostí a vědomostí, i my sami si mnohdy v touze po univerzálním návodu zapomínáme klást další otázky, které s tímto musí jít ruku v ruce. Otázky: Jaký strom? Na jakém místě? S jakým cílem?

Krátkověké dřeviny jsou pro demonstraci důležitosti těchto doplňujících otázek úžasné. Jsou to stromy, které často vyžadují individuální přístup. Jsou úžasné i tím, že důsledky svých činů můžeme vidět my (ne až naši pravnuci). Zároveň však jde o skupinu stromů, která v současném zahradnickém světě vyvolává řadu otázek, na které neumíme dávat jasné a uspokojivé odpovědi.

Nekladu si za cíl odpovědět na všechny otázky, které mohou být v souvislosti s touto problematikou vyřčeny, avšak věřím, že pouze pokud si my všichni, ať už praktikující stromolezci, hodnotitelé, zahradní a krajinářští architekti nebo správci zeleně, my všichni, které tato problematika zajímá, budeme pokládat ty samé otázky a společně nad nimi diskutovat, posuneme tím o krůček dál nejen své znalosti, ale celý náš obor a v konečném důsledku naší krásné práce můžeme zlepšit snad i naše celospolečenské a životní prostředí.

Ing. Šárka Weberová

PROGRAM

Čtvrtek 13.9.2018 

(registrace 8:25 – 9:00, přednášky 09:50 – 16:10, workshopy 16:30 – 18:00, společenský večer od 19:00)

Slavnostní zahájení spojené s výsadbou lípy za účasti rektorky Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

Blok I. Specifika krátkověkých dřevin

Krátkověké dřeviny a jak je poznáme
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. | LDF MENDELU Brno

Funkce krátkověkých dřevin
Ing. Šárka Weberová | ALL4TREES, s.r.o.

Krátkověkost v souvislostech městského protředí, funkční dřeviny – je to směr, kam se vydat?
Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Blok II. Sortiment a biomechanika krátkověkých dřevin

Provádění pěstebních opatření s ohledem na perspektivu stromu a jeho postavení v porostu
Ing. Alexandra Koutná | Veřejná zeleň města Brna

Vliv řezu na biomechaniku stromu I. – změna zatížení stromu
Dr. Brian Kane | University of Massachusetts in Amherst, MA
překlad Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Vliv řezu na biomechaniku stromu II. – dynamické chování stromu
Dr. Brian Kane | University of Massachusetts in Amherst, MA
překlad Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Řízená sukcese a její využití v městských parcích – park Čtyři dvory
Ing. Petr Velička | M&P architekti

Blok III. Odpočinkový program 

Komentovaná prohlídka arboreta
Ing. Michal Pavlík | LDF MENDELU Brno

Výstava orchidejí
Ing. Jarmila Matoušková | LDF MENDELU Brno

Exkurze – KAPACITA NAPLNĚNA ! Zahrada vily Tugendhat
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.| Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Povídání o životní strategii aneb jak z toho vycházejí krátkověké dřeviny
Ing. Josef Souček

Ukázky přístrojových metod měření stromů
Ing. Luděk Praus Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena.

Společenský večer s rautem, živou hudbou a tombolou

Pátek 14.9.2018 

(přednášky 8:30 – 14:00, workshopy 15:00 – 17:00)

Blok IV. Studentský blok

Prezentace vybraných studentských prací
garant Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Stanovení ochlazovací funkce stromů v areálu Nadace Partnerství v Brně
Bc. Tamara Věchetová
Návrh systému ochrany listnatých dřevin proti jmelí Viscum album
Bc. Jan Bábek
Vlastnosti dřevních hub z rodů Fomes, Ganoderma a Phellinus v urbanizovaném prostředí České republiky
Bc. Iveta Mikesková
Analýza dřevin na vybraných hřbitovech ve Zlínském kraji ve vazbě na půdní poměry a návrhy konkrétních opatření
Bc. Martin Kytka

Blok V. Péče o krátkověké dřeviny

Specifika taxonů a přístup k jejich řezu
Ing. Pavel Wágner | Arbonet s.r.o.

Zajištění provozní bezpečnosti krátkověkých dřevin – stabilita x životnost dřeviny
Ing. Luděk Praus Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Charakteristika výmladků dřevin z fyziologického a anatomického hlediska
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. | LDF MENDELU

Blok VI. Širší souvislosti

Dostupný sortiment krátkověkých dřevin
Ing. Stanislav Flek | Arboeko s.r.o.

Brownfieldy
Ing. Daniel Matějka | naOkraji – o krajině na okraji, z.s.
Ing. Lukáš Lattenberg | Atelier per partes s.r.o.

Zázraky na počkání, nemožné do tří dnů aneb rychle rostoucí dřeviny a komerce
Ing. Samuel Burian

Dřeviny – Alergeny ve veřejném prostoru
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. | FN a MU Brno; ČIPA o.p.s., Praha

Biologická hodnota krátkověkých dřevin
Ing. Petr Martinek | LDF MENDELU Brno

A ještě něco navíc …

Workshop se zahraničním přednášejícím – Rigging, síly a napětí při spouštění, pevnost lan s uzly (PŘEDNOSTNĚ PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU ETW) !!!!! KAPACITA NAPLNĚNA !!!!
Dr. Brian Kane | University of Massachusetts in Amherst, MA
překlad Ing. Luděk Praus Ph.D.

Průhonice – použití dřevin v koncepci parku
Ing. Samuel Burian

Panelová diskuse – Sekundární koruny
moderuje RNDr. Blažena Hušková
Exkurze po arboretu – zaměření na krátkověké dřeviny
Ing. Michal Pavlík | LDF MENDELU Brno
 
Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena
Konferenci  moderuje: RNDr. Blažena Hušková
Překladatel zahraničního přednášejícího: Ing. Luděk Praus Ph.D.
Garant programu: Ing. Šárka Weberová
Změny v programu vyhrazeny

Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Zaslána Vám bude cca měsíc před datem konání.

http://www.szkt.cz/kalendar-akci/obchodni-podminky.html

Workshopy jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro první přihlášené (Počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých workshopů). Registrováni budete dle pravidla „kdo dříve přijde“. Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2, 3 … dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam, nevzniká nárok na náhradu.

Ubytování si každý zajišťuje sám podle svých představ ve vlastní režii.  Ubytování si prosím zajistěte včas. Možností je více.:

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Strom pro život – život pro strom XVII. “ Krátkověké dřeviny – problém nebo výzva?“ 2020-01-17

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.