Strom pro život – život pro strom XVIII. – 2019

"Ke kořenům"

Konference   12.-13.9.2019   Ing. Šárka Weberová, Ing. Jiří Rozsypálek - garanti programu

Objednat Strom pro život – život pro strom XVIII. – 2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Zaslána Vám bude cca měsíc před datem konání.

http://www.szkt.cz/kalendar-akci/obchodni-podminky.html

Bloky číslo IV. a VIII. (volitelný program) jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro první přihlášené (Počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých workshopů). Registrováni budete dle pravidla „kdo dříve přijde …“. Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2, 3 … dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam, nevzniká nárok na náhradu.

150 150 Strom pro život – život pro strom XVIII. – 2019 2020-01-14

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Konference je určena: pro správce zeleně, arboristy
  • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • zájemce o certifikace European Tree Worker (ETW) a Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant
  • krajinářští architekti a projektanti
  • učitelé odborného školství
  • technický dozor investora
  • studenti odborných škol
  • odborní pracovníci státní správy
  • Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče
Místo konání

Hotel Palcát, ulice 9. května 2471, Tábor 390 02