Strom ve městě: fyziologie a půda – 4/2023

Seminář   20. 4. 2023   doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. a Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Objednat Strom ve městě: fyziologie a půda – 4/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

doc. Ing. Josef Urban, Ph.D., Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie a Ing. Aleš Kučera, Ph.D. - Ústav geologie a pedologie

doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | Základy fyziologické ekologie stromů v městském prostředí
Stromy žijí v neustálé interakci se svým okolím. Ve srovnání s lesem mají ve městě v některých aspektech snazší život, například nemusí tolik bojovat o prostor s okolními dřevinami téhož druhu. Většinou ale, a to se týká zejména kořenů, to mají zatraceně těžké. Tato přednáška přiblíží, jak vnější prostředí ovlivňuje vnitřní fungování stromu. Jak strom bojuje o vodu, kyslík v půdě nebo o živiny. Jak ho poškodí zasolení, znečištění nebo sucho a horko. Jak jsou funkčně propojeny nadzemní a podzemní část stromu. Zmíníme i některé metody, pomocí kterých lze měřit fyziologické parametry stromu, jako jsou fotosyntéza a vodní provoz.

Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | Půdní prostředí města jako východisko pro existenci stromu
Smyslem výsadby stromů ve městě je, aby na daném stanovišti tyto dlouhověké rostliny byly schopné růst co nejdelší dobu. V důsledku mnohdy limitních, nebo při nejmenším stresujících podmínek se délka života stromu mnohdy zkracuje a o to dříve je potom zapotřebí tuto zeleň obnovovat. Extrémní půdní podmínky k tomuto stavu značně přispívají. Půdní prostředí města je typické nebývalou prostorovou proměnlivostí i neobvyklými vlastnostmi, které mohou omezovat rozvoj kořenového systému i příjem vody a živin. Jedná se především o ryze antropogenní prostředí s půdou utvořenou člověkem – záměrně i spontánně – a v častých případech je otázkou, zda strom ještě stále roste v materiálu, který můžeme nazývat půdou.
V následujícím příspěvku si představíme půdní prostředí města s jeho zvláštnostmi, vlastnostmi, vývojem i důsledkem pro strom. Také si jednoduše představíme způsoby, jakými můžeme půdu charakterizovat a jak lze půdní prostředí stromu optimalizovat.

Partneři akce

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

Program

 • 9:30 - 10:00

  Prezence účastníků

 • 10:00 - 13:00

  Základy fyziologické ekologie stromů v městském prostředí

  doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.

 • 13:00 - 14:00

  Přestávka na individuální oběd

 • 14:00 - 16:30

  Půdní prostředí města jako východisko pro existenci stromu

  Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 4. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,
 • v hotovosti na místě

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Strom ve městě: fyziologie a půda – 4/2023 2023-04-21

Objednat

Člen SZKT

1550 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

775 Kč

Nečlen SZKT

2400 Kč

Nečlen SZKT - student

1200 Kč
Pro koho je akce určena
 • Arboristy, stromolezce, zájemce o certifikát ETW
 • Správce zeleně, zaměstnance odborných firem ...
Místo konání

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37, 779 00 Olomouc, Česko