Stromek 2020 – Praha

"Krize? Vize!"

Konference   11. 9. 2020   Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Stromek 2020 – Praha

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM, tentokrát v jednodenním formátu. Formát jsme přizpůsobili současné situaci s koronavirovou nákazou. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám a nemožnosti predikce vývoje situace na podzim jsme se rozhodli upravit koncept konference do jednodenního formátu.

Konferenci tedy můžete navštívit také 6. 10. 2020 ve Frýdku Místku a 30. 10. 2020 ve Strakonicích! Vyberete si Vám nejbližší lokalitu.

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na více místech republiky. Tímto chceme eliminovat případné vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozložením jednodenní konference do více měst vám jdeme naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci přednášek jsme nastavili na nejvyšší možnou míru, abychom vám poskytli maximum informací v omezeném čase.

Program bude ve všech třech lokacích téměř totožný, přednášející se budou v případě potřeby alternovat.

Slovo garanta: „Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale také riziko odlivu financí z již tak mnohdy podhodnocené péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních měsíců však také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně zamyslet a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a kde naopak šetření není možné. Pojďme jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mnohem větším hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla doba, kdy musíme být slyšet!“

 Šárka Weberová, odborný garant konference

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25. 8. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

V ceně: lektorné, občerstvení, večerní raut. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

150 150 Stromek 2020 – Praha 2020-09-14

Objednat

Člen SZKT

2000 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1100 Kč

Nečlen SZKT

2650 Kč

Nečlen SZKT - student

1300 Kč
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • správce zeleně
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • krajinářské architekty a projektanty
  • majitele a zaměstnance zahradnických firem
  • pedagogy a studenty odborných škol
Místo konání

Budova nadace ABF - Aula, Václavské náměstí 31, Praha 1