Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

Konference   30. 10. 2020   Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM, tentokrát v jednodenním formátu. Formát jsme přizpůsobili současné situaci s koronavirovou nákazou.

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na třech místech republiky. Tímto chceme eliminovat případné vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozložením jednodenní konference do více měst vám jdeme naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci přednášek jsme nastavili na nejvyšší možnou míru, abychom vám poskytli maximum informací v omezeném čase.

Slovo garanta: „Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale také riziko odlivu financí z již tak mnohdy podhodnocené péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních měsíců však také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně zamyslet a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a kde naopak šetření není možné. Pojďme jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mnohem větším hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla doba, kdy musíme být slyšet!“

 Šárka Weberová, odborný garant konference

Partneři akce

Ve spolupráci s Městem Strakonice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 10. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

V ceně: lektorné, občerstvení, večerní raut, živá hudba. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

150 150 Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO 2020-09-30
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • správce zeleně
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • krajinářské architekty a projektanty
  • majitele a zaměstnance zahradnických firem
  • pedagogy a studenty odborných škol
Místo konání

Hrad Strakonice