Stromovka – geneze obnovy parku – 9/2021

Seminář   16. 9. 2021

Objednat Stromovka – geneze obnovy parku – 9/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Seminář je terénním pracovním setkáním, určeným primárně pro správce zeleně, krajinářské architekty či pracovníky realizačních firem. Cílem setkání je představit koncepční obnovu parku Královská obora Stromovka a seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi i problémy, které tato práce přináší v rámci zadávání a návrhu projektů, realizací a následné péče.

Účastníci semináře budou seznámeni s genezí obnovy parku od devadesátých let až do dnešní podoby. Detailněji se bude seminář věnovat představení rekonstrukcí v centrální části parku Královská obora Stromovka, tzv. dna bývalého rybníka a parteru před Šlechtovou restaurací. Taktéž se budeme věnovat detailněji koncepční obnově dřevin v rámci parku Stromovka. Účastníci semináře budou mít jedinečnou příležitost setkat se se zástupci téměř všech zúčastněných složek od zadavatele (MHMP Praha, Ing. Alice Dědečková), generálních projektantů (Florart – Ing. Martin Kovář,  Steiner a Malíková krajinářští architekti – Ing. Aleš Steiner), či autora návrhu obnovy dřevin (Ing. Josef Souček). Prostor bude i na dotazy a diskusi k detailům, které budou účastníky zajímat.

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 10. 9. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Stromovka – geneze obnovy parku – 9/2021 2021-09-16

Objednat

Člen SZKT

1200 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

600 Kč

Nečlen SZKT

1650 Kč

Nečlen SZKT - student

800 Kč
Pro koho je akce určena
  • Správce zeleně
  • Krajinářské architekty
  • Vedoucí pracovníky realizačních firem