Stromovka – geneze obnovy parku – 6/2023

Exkurze   20. 6. 2023   Ing. Alice Dědečková a kolegové

Objednat Stromovka – geneze obnovy parku – 6/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Rádi bychom Vás komplexně seznámili s naší prací v rámci přírodně a památkově chráněného parku Královská obora Stromovka z pohledu zadavatele, projektantů, specialistů, technických dohledů investora, realizátorů a údržby parku.  

Účast přislíbili:

 • zástupce investora a zadavatele celkových koncepcí, projektových dokumentací, realizací a koncepce udržitelnosti parku Stromovka (OCP MHMP oddělení péče o zeleň Ing. Alice Dědečková)
 • zástupci údržby parku Stromovka (LHMP – Barbora Berecová, Bc. Jan Kvasnička)
 • projektanti realizovaných koncepčních celkových obnov (Ing. Martin Kovář, Ing. Aleš Steiner a Ing. Pavlína Malíková)
 • projektant koncepční obnovy stromového a keřového patra (Ing. Josef Souček)
 • autoři koncepce travních a travinobylinných porostů (Ing. Marie Straková, Ph.D. a Ing. Marek Hamata)
 • technický dozor investora a konzultant v rámci specializace arboristika a ochrana dřevin na staveništi (Ing. Pavel Wágner)
 • fytopatolog specialista (Ing. Jiří Rozsypálek)

Chtěli bychom se s Vámi podělit o praktické zkušenosti se zadáváním, koordinacemi, realizacemi, kontrolou prací a údržbou v rámci správy parku Stromovka. Taktéž bychom Vás se zasvěceným komentářem provedli realizacemi na dně bývalého rybníka, realizací obnovy parteru před Šlechtovou restaurací a rekonstrukcí znovu přičleněné částí Výstaviště k parku Stromovka atd..

Prostor bude i na dotazy a diskusi.

Foto: Lubomír Stiburek

Program

 • 9:30 - 10:00

  Prezence a výdej sluchátek

 • 10:00 - 12:00

  Dopolední blok

 • 12:00 - 12:30

  Přestávka na individuální oběd

 • 12:30 - 15:00

  Odpolední blok

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 15. 6. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • v tomto případě NENÍ možné platit na místě!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Stromovka – geneze obnovy parku – 6/2023 2023-06-21

Objednat

Člen SZKT

1600 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

800 Kč

Nečlen SZKT

2600 Kč

Nečlen SZKT - student

1300 Kč
Pro koho je akce určena
 • Správce zeleně
 • Krajinářské architekty
 • Vedoucí pracovníky realizačních firem