Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2023

Akreditovaný webinář   21. 3. 2023, 8:30 - 12:30   Ing. Pavel Wágner

Objednat Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Praktikující arborista, znalec v oboru arboristika

Dvoudílný akreditovaný webinář – oba díly tvoří celek a navazují na sebe! První díl proběhne v úterý 14. 3. 2023. Druhý díl bude odvysílán v úterý 21. 3. 2023.

Webinář doporučujeme také jako přípravu na certifikaci ETW!

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Často se jedná o nákladné a nezřídka i nezvratné zásahy. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení. Dobrá znalost správné aplikace technik a technologií řezu stromů je základním kamenem optimalizace nakládání s veřejnými prostředky v péči o zeleň a v ochraně přírody.

První část školení se zabývá vysvětlením základních životních procesů a reakcí v souvislosti s poraněními vzniklými řezem. Akcentované jsou zejména principy technik řezu a jejich vazba na správné hojení ran, regenerační schopnosti, přirozené obranné mechanismy apod. Správné pochopení technik řezu je důležité nejen proto, aby se strom dále dobře vyvíjel, ale aby bylo možné také rozlišit, která forma řezu je z hlediska ochrany přírody akceptovatelná, a která je již za hranicí vážného poškození.

Další část je věnována technologickým skupinám řezů od zakládacích, přes povýsadbové, rozvojové, udržovací, stabilizační až k tvarovacím. Školení je prakticky zaměřené na využití praktiky jak pro realizaci, tak pro ty, kdo nad řezem stromů vykonávají dozor nebo kontrolu ze všech možných úrovní, včetně orgánů ochrany přírody. Nosným prvkem programu jsou aktuální standardy péče o přírodu a krajinu AOPK, zejména pak ty, které se zaměřují na řez  (zejména standard SPPK A02 002 řez stromů). V programu jsou ale také zmíněny i jiné metodické přístupy, se kterými se v aktuální praxi lze setkat (např. certifikované metodiky, metodické příručky, nebo kvalitní odborné informace ze zahraniční literatury). Výklad je průběžně bohatě provázen názornými obrázky z odborných publikací, fotografiemi z praxe nebo i časosběrnými dokumenty.

Program

Úterý 14. 3. 2023    1/2

Časový harmonogram:

8:30 – 10:00   Prezentace I. část
10:00 – 10:15  přestávka
10:15 – 11:45  Prezentace II. část
11:45 – 12:00  přestávka
12:00 – 12:45  Konzultace na předem zaslané dotazy, chat s lektorem (zasílejte na e-mail cernovska@szkt.cz)

Blok I.:

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Technika řezu, reakce stromů na řez, principy hojení ran, obranné mechanismy, vhodné termíny pro řez a další

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Zakládací řezy – řez pro založení koruny, řez po výsadbě včetně řezu srovnávacího, výchovné a strukturální  řezy pro správný rozvoj koruny vedoucí k vytyčenému pěstebnímu cíli


Úterý 21. 3. 2023    2/2

Časový harmonogram:

8:30 –  10:00  Prezentace I. část
10:00 –  10:15 přestávka
10:15 – 11:45  Prezentace II. část
11:45 – 12:00  přestávka
12:00 – 12:45  Konzultace na předem zaslané dotazy, chat s lektorem (zasílejte na e-mail cernovska@szkt.cz)

Blok II.:

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Udržovací řezy – řez zdravotní, bezpečnostní a skupina redukčních řezů lokálních. Stabilizační řezy řez obvodový redukční, sesazovací, stabilizace sekundární koruny

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Tvarovací řezy: řez na hlavu, řezy na čípek ramenový, řez popouštěcí, tvarování živých stěn a speciální tvarování. Speciální řezy – základní informace o řezu senescentních stromů a stromů s významným biotopem.

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Uvedená cena je za oba díly webináře.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí (záznam bude zpřístupněn na dobu minimálně 6 měsíců). Je tedy možné se přihlásit i po termínu odvysílání prvního dílu – tento první díl vám bude poskytnut ke zhlédnutí na chráněném uložišti.

POZOR – Úředníci, kteří budou požadovat potvrzení o absolvování webináře podle zákona, musí být přítomni přímo v čas vysílání na oba díly webináře, aby jim potvrzení mohlo být vystaveno!

Termín přihlášení: 10. března 2023.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
  • on-line kartou,
150 150 Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2023 2023-03-30

Objednat

Člen SZKT

1750 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

850 Kč

Nečlen SZKT

2600 Kč

Nečlen SZKT - student

1300 Kč
Pro koho je akce určena
  • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem
  • Arboristy, stromolezce
Číslo akreditace:

AK/PV-871/2021

Místo konání

ON-LINE, Aplikace ZOOM