Technika a technologie řezu stromů, Brno, 29.3. 2018

Seminář   29. 3. 2018 10:00 - 16:30   Ing. Pavel Wágner

Objednat Technika a technologie řezu stromů, Brno, 29.3. 2018

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

znalec se specializací arboristika, člen znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o., certifikovaný evropský arborista (ETW), 24 let praxe v péči o stromy

Program

První část školení se zabývá vysvětlením principů technik řezu, reakcí stromů na vzniklá poranění a procesům hojení ran. Další část bude věnována technologiím řezů od zakládacích, přes povýsadbové, rozvojové, udržovací, stabilizační až k tvarovacím. Školení je prakticky zaměřené na využití v  provozu, včetně aplikace standardu řezu stromů SPPK A02 002. Výklad je provázen názornými obrázky. Na semináři budou probírána i témata vhodná jako příprava na zkoušku ETW.

Technika řezu dřevin:

Vedení řezu (řez na větevní límeček, na postranní větev, řez na pupen,  řez kodominantního a vidličnatého větvení, řez výmladků, řez s ponecháním čípku a řez na korní můstek a další)

Velikost rány při řezu – principy hojení ran a mechanismy šíření infekce v ránách po řezu

Úskalí a výhody různých termínů řezu, ošetření řezných ran

Technologie zakládacích řezů:

Založení koruny, řez po výsadbě, srovnávací řez.

Výchovné řezy: podpora hlavní osy koruny, zapěstování náhradního terminálu, zajištění provozních profilů korun, prevence konfliktu s překážkami, postupné vyvětvování koruny, zapěstování alejových stromů na stanovišti, řez roubovanců a tvarových kultivarů, odstraňování obrostu na kmínku, potlačení konkurenčních větví a výhonů, opravný řez zanedbaného výchovného řezu a další.

Technologie řezů udržovacích a stabilizačních:

Popis principů řezu: zdravotního, bezpečnostního, skupiny redukčních řezů lokálních, dále řezu obvodového, sesazovacího, stabilizace sekundární koruny a tvarovací řezy.

Přednáší: Ing. Pavel Wágner, znalec se specializací arboristika, člen znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o., certifikovaný evropský arborista (ETW), 24 let praxe v péči o stromy.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 16.3.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Technika a technologie řezu stromů, Brno, 29.3. 2018 2020-02-11

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.