Technologie a mechanizace – klíč ke kvalitnímu trávníku ve městech – 10/2023

Akreditovaný seminář   12. 10. 2023   Ing. Marek Hamata

Objednat Technologie a mechanizace – klíč ke kvalitnímu trávníku ve městech – 10/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem semináře s praktickou venkovní částí je seznámit účastníky s problematikou a specifiky travnatých ploch ve veřejném prostoru, s možnostmi využití profesionální mechanizace při zakládání, regeneraci a péči o travnaté plochy. Lektor se bude také zabývat problematikou zakládání květnaté louky a travobylinných porostů. Účastníci by měli po absolvování semináře lépe porozumět probírané problematice a využít jí pro efektivnější péči a údržbu veřejných prostor ve své správě.

V teoretické části sebudeme zabývat tématy:

Vymezení problematiky travních porostů ve veřejném prostoru se zaměřením na:

 • Nevhodnou výšku seče, nevhodnou seč při vysokých teplotách, nevhodnou seč při dlouhotrvajícím suchém počasí. 
 • Jsou travnaté plochy ve veřejném prostoru marginálním vegetačním prvkem? Potřebujeme ve veřejném prostoru travnaté plochy?
 • Fenomén vzniku květnaté louky z travnaté plochy ve veřejném prostoru ve spojitosti s masivním šířením úporných plevelných rostlin.
 • Defragmentace travnatých ploch ve veřejném prostoru
 • Mohou stávající travnaté plochy ve veřejném prostoru plnit funkce, které jsou v dnešní době aktuální? (Zasakování vody ze srážek, zamezení povrchového odtoku, zlepšení vlhkostních poměrů v mikroklimatickém měřítku, snižování gradientu teplot a produkce kyslíku, zamezení šíření alergenů a zlepšování vlastností antropogenních půd)
 • Dotazy a diskuze

Využití moderní techniky a technologických postupů při zakládání a v péči o travnaté plochy:

 • Zemní práce při zakládání travnaté plochy ve veřejném prostoru
 • Zakládání travnaté plochy ve veřejném prostoru výsevem
 • Zakládání travnaté plochy ve veřejném prostoru hydroosevem
 • Regenerace travnaté plochy ve veřejném prostoru dosevem
 • Zakládání květnaté louky ve veřejném prostoru hydroosevem

Následná péče o předmětné travnaté plochy.

Problémy, kterým čelíme na veřejných travnatých plochách s ohledem na poškození založených a regenerovaných travnatých ploch ze strany uživatelů a návštěvníků.

Praktická venkovní ukázka profesionálního strojového vybavení pro zakládání a v péči o travnaté plochy ve veřejném prostoru / park Stromovka.

 • Ukázka mělkého vertikálního prořezu a mělkého vertikálního prořezu s dosevem travního osiva. Zaměření na seřízení hloubky prořezu, seřízení dávky osiva a bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Ukázka hloubkového prořezu travního povrchu a hloubkového prořezu travního povrchu s doplněním písku. Zaměření na termíny prořezu, účelu tohoto prořezu a  bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Ukázka strojního vybavení pro zapískování a využití tříděné organické směsi v travnatých plochách – Top Dressery. Ukázka zaměřena na seřízení dávky, možnosti použití, možnosti využití k organickému hnojení travnatých ploch ve veřejném prostoru prořezu a bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Trávníkářská síť a její využití v travnatých plochách veřejného prostoru. Ukázka zaměřena na možnosti použití v zakládání a péči o travnaté plochy a bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Aerifikátor a Verti Drain. Ukázka zaměřena na využití dutých hrotů v péči o travnaté plochy ve veřejném prostoru, termíny použití a bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Sečka travního osiva, sečka travního osiva se zapravením osiva. Ukázka zaměřena na seřízení dávky osiva, kontrola rovnoměrnosti setí a bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Sekačky s měnitelnou výškou seče až na výšku 12 – 15cm, sekačka s nulovým poloměrem otáčení, zaměření na seč travnatých ploch s mulčováním posečené travní hmoty (seč bez následného sběru travní hmoty). Ukázka zaměřena na postupy seče s omezeným sběrem travní hmoty, či beze sběru travní hmoty s upozorněním na parametry, které je nutné zachovat při seči travnatých ploch. Provázanost s kapitolou 1 a její upřesnění v praktické ukázce. Bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Polyfunkční využití bateriových vozidel v péči o travnaté plochy. Ukázka zaměřena nejen na přepravu osob, materiálů a nářadí, ale i na využití jako zdroje pro napájení dalších zařízení. Bezpečnostní pravidla při manipulaci.
 • Doplňkové profesionální vybavení v péči o travnaté plochy ve veřejném prostoru. Ukázka zaměřena na drobné profesionální vybavení dle aktuálních možností.

PŘIHLÁŠKA

Kategorie cen vložného:
U státem akreditovaného vzdělávání je fakturovaná částka osvobozena od DPH (dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH, uvedené částky jsou konečné.

Člen SZKT: 1 550 Kč
Člen SZKT mimořádný, student: 775 Kč
Nečlen SZKT: 2 400 Kč
Nečlen SZKT – student: 1 200 Kč

Partneři akce

ITTEC - Partner akce

Program

 • 8:30

  Prezence účastníků

 • 9:00 - 12:00

  Dopolední část s prezentacemi

  Ing. Marek Hamata

 • 12:00 - 13:15

  Přestávka na individuální oběd a přesun do Stromovky

 • 13:15 - 15:30

  Venkovní ukázky

  Ing. Marek Hamata

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 9. 10. 2023 pod odkazem PŘIHLÁŠKA.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Technologie a mechanizace – klíč ke kvalitnímu trávníku ve městech – 10/2023 2024-04-18
Pro koho je akce určena
 • Cílovou skupinou navrhovaného programu jsou úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících.
 • Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.
Číslo akreditace:

Číslo akreditace MV: AK/PV-646/2023

Místo konání

Dům Nadace ABF, Václavské náměstí 833, Praha 1