Technologie ošetření senescentních stromů (veteránů)

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Petr Růžička

Objednat Technologie ošetření senescentních stromů (veteránů)

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem je obeznámit účastníky s odlišným způsobem péče o stromy veterány oproti „běžné“ péči o vzrostlé stromy.
Oblasti, na které se v rámci semináře zaměříme:

  • Stanovení pěstebního cíle, tzn. stanovení priorit (provozní bezpečnost, estetická funkce, prodloužení funkčního setrvání jedince na dané lokalitě).
  • Vytvoření dlouhodobého plánu péče pro stromy veterány.
  • Péče o stanoviště.
  • Technologie ošetření specifické pro letité stromy (řezy, vazby, podpěry).
  • Podpora fyziologické vitality (makro-injektáže).
150 150 Technologie ošetření senescentních stromů (veteránů) 2020-02-11