Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak … – 6/2019

Workshop   13.-14.6.2019   Jan Nussbauer

Objednat Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak … – 6/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Trvalkám se věnuje již 10 let, zkušenosti čerpá především od zahradnických mistrů v západní Evropě.

Dvoudenní workshop, během kterého účastníci společně zrealizují neobvyklý trvalkový záhon o velikosti 250 m2 ve stylu bohatě kvetoucí trvalkové louky v lázních v Třeboni. První den bude věnován teorii výsadby trvalkového záhonu, seznámení se s vybraným sortimentem trvalek. Odpoledne bude věnováno lázeňskému parku, jeho historii  i výhledům do budoucnosti. První den bude zakončen procházkou parkem, prohlídkou květnatých luk a obhlídkou plochy pro výsadbu záhonu. Druhý den bude věnován samotné realizaci – rozmístění rostlin a především jejich výsadbě. Následovat bude diskuze a návštěva Botanického ústavu v Třeboni.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.5. 2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak … – 6/2019 2020-01-22

Objednat

Člen SZKT

2500 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

3200 Kč

Nečlen SZKT

1250 Kč

Nečlen SZKT - student

1600 Kč
Pro koho je akce určena
  • Workshop je určen pro: krajinářské architekty a projektanty
  • odborné pracovníky státní správy a samosprávy, správce zeleně
  • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • zájemce o autorizaci A.3
  • technický dozor investora
  • učitele odborného školství, studenty odborných škol
  • nadšence
Místo konání

Třeboň - Lázně Aurora