Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2021

Seminář   10. 6. 2021   Ing. Adam Baroš

Objednat Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Přímo v terénu v Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Podrosty jsou sice již za svým vrcholem kvetení, ale jsou z velké části plně rozvinuté, svěže, optimisticky zelené. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu.

Samozřejmě záleží na průběhu počasí, zejména teplot a srážek. Nicméně kakosty, kosatce, šalvěje, mavuně, pivoňky i baptisie by mohli potěšit svým květem jak makro objektiv, tak i oko návštěvníka. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

Seminář bude probíhat přímo v terénu.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 7.6.2021. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2021 2022-02-24
Pro koho je akce určena
  • Krajinářští architekti a projektanti
  • odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně
  • majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem
  • zájemci o autorizaci A.3
  • technický dozor investora
  • učitelé odborného školství, studenti odborných škol
  • nadšenci
Místo konání

Dendrologická zahrada v Průhonicích, Za dálnicí 146, Průhonice