Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro dodavatele- 3/2022

Webinář   1. 3. 2022, 8:30 - 12:30   Mgr. Petr Prášek

Objednat Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro dodavatele- 3/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxi získal na MŠMT, kde nejdříve působil na pozici právníka a metodika Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, následně vedl oddělení metodiky, evaluace a kontrol tohoto operačního programu. V rámci pracovní agendy tvořil návrhy metodik, smluv, interních předpisů, zadávacích dokumentací a mnoho dalšího. Jako koncipient byl zapsán u Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, kde se věnoval autorskému právu, finančnímu právu, právu veřejných zakázek a strukturálním fondům Evropské unie. Této specializaci se nyní věnuje rovněž jako samostatný advokát.

Webinář si klade za cíl seznámit dodavatele s nejnovějšími postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek a s riziky a příležitostmi, které z těchto postupů vyplývají. Přednáška bude zaměřena na práva a povinnosti dodavatele v rámci procesu zadávacího řízení a následné realizace plnění veřejných zakázek v oblasti zeleně.

Přednášející se bude zabývat následujícími tématy:

 • Jak co nejekonomičtěji připravit nabídku do zadávacího řízení;
 • Jak číst technické podmínky veřejné zakázky a co lze po zadavateli požadovat (pasporty apod.)
 • Jakým způsobem zajistit splnění požadavků zadavatele v rámci způsobilosti a kvalifikace;
 • Jakým způsobem připravit nabídku s ohledem na maximalizaci šancí na úspěch ve vazbě na stanovená hodnotící kritéria;
 • Jakým způsobem se bránit nezákonnému postupu zadavatele;
 • Jak číst smlouvy a správně identifikovat povinnosti a rizika ze smluv vyplývající;
 • Jak dosáhnout změny smlouvy v případě potřeby víceprací;
 • Sankce a odstoupení od smlouvy – jak se bránit.

Partneři akce

Organizační informace

Uvedená cena je konečná, včetně 21% DPH.

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí. 

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 23. 2. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro dodavatele- 3/2022 2023-02-13
Pro koho je akce určena
 • Především pro realizátory veřejných zakázek
Místo konání

ON-LINE, Aplikace ZOOM