Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 2/2023

Akreditovaný seminář   28. 2. 2023   Mgr. Petr Prášek

Objednat Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 2/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxi získal na MŠMT, kde nejdříve působil na pozici právníka a metodika Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, následně vedl oddělení metodiky, evaluace a kontrol tohoto operačního programu. V rámci pracovní agendy tvořil návrhy metodik, smluv, interních předpisů, zadávacích dokumentací a mnoho dalšího. Jako koncipient byl zapsán u Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, kde se věnoval autorskému právu, finančnímu právu, právu veřejných zakázek a strukturálním fondům Evropské unie. Této specializaci se nyní věnuje rovněž jako samostatný advokát.

Seminář si klade za cíl seznámit zadavatele s nejnovějšími postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Přednáška bude zaměřena na práva, povinnosti a vhodné postupy zadavatelů při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Přednášející se bude zabývat přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky, tj. vytváření vhodných pasportů či projektů, přípravou samotné zadávací dokumentace veřejné zakázky, průběhem zadávacího řízení, vytvoření kvalitního návrhu smlouvy a následně zajištěním řádného plnění veřejné zakázky.

Podrobněji se budeme zabývat tématy:

Příprava zadávacích podmínek veřejné zakázky                                       

 • Příprava projektové dokumentace, spolupráce s projektantem
 • Pasportizace veřejné zeleně
 • Spolupráce s dodavateli před zahájením zadávacího řízení (tržní konzultace)
 • Příprava zadávací dokumentace (technické požadavky, kvalifikace)
 • Hodnocení veřejných zakázek (nejnižší nabídková cena ano či ne)
 • Konstrukce smluv s ohledem na zajištění řádného průběhu veřejné zakázky

Průběh zadávacího řízení

 • Zahájení zadávacího řízení – druhy a formy, výhody a nevýhody
 • Elektronické zadávání veřejných zakázek
 • Posuzování a hodnocení nabídek
 • Zveřejňování a komunikace s dodavateli

Realizace plnění veřejné zakázky

 • Plnění smluv, kontroly, sankce, autorský dozor apod.
 • Změny smluv, vícepráce, méněpráce
 • Záruky a následná péče

Program

 • 8:30

  Prezence účastníků

 • 9:00

  Přehled právních předpisů a metodických doporučení

 • 9:30

  Zásady zadávání VZ

 • 10:00

  Veřejné zakázky malého rozsahu

 • 10:30

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 10:50

  Příprava zadávacích podmínek veřejné zakázky

 • 11:35

  Průběh zadávacího řízení

 • 12:20

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:20

  Realizace plnění veřejné zakázky

 • 14:05

  Novinky v oblasti VZ – odpovědné zadávání v oblasti veřejné zeleně apod.

 • 14:50 - 15:30

  Prostor pro dotazy, diskuze

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 20. 2. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 2/2023 2023-02-28

Objednat

Člen SZKT

1550 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

775 Kč

Nečlen SZKT

2400 Kč

Nečlen SZKT - student

1200 Kč
Pro koho je akce určena
 • Především pro zadavatele veřejných zakázek
Číslo akreditace:

Číslo akreditace MV: AK/PV-120/2023

Místo konání

Dům Nadace ABF, Václavské náměstí 833, Praha 1