Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 3/2022

Webinář   15. 3. 2022, 8:30 - 12:30   Mgr. Petr Prášek

Objednat Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 3/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxi získal na MŠMT, kde nejdříve působil na pozici právníka a metodika Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, následně vedl oddělení metodiky, evaluace a kontrol tohoto operačního programu. V rámci pracovní agendy tvořil návrhy metodik, smluv, interních předpisů, zadávacích dokumentací a mnoho dalšího. Jako koncipient byl zapsán u Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, kde se věnoval autorskému právu, finančnímu právu, právu veřejných zakázek a strukturálním fondům Evropské unie. Této specializaci se nyní věnuje rovněž jako samostatný advokát.

Webinář si klade za cíl seznámit zadavatele s nejnovějšími postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Přednáška bude zaměřena na práva, povinnosti a vhodné postupy zadavatelů při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Přednášející se bude zabývat přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky, tj. vytváření vhodných pasportů či projektů, přípravou samotné zadávací dokumentace veřejné zakázky, průběhem zadávacího řízení, vytvoření kvalitního návrhu smlouvy a následně zajištěním řádného plnění veřejné zakázky.

Přednášející se bude zabývat následujícími tématy:

 • Příprava projektové dokumentace, spolupráce s projektantem
 • Pasportizace veřejné zeleně
 • Spolupráce s dodavateli před zahájením zadávacího řízení (tržní konzultace)
 • Příprava zadávací dokumentace (technické požadavky, kvalifikace)
 • Hodnocení veřejných zakázek (nejnižší nabídková cena ano či ne)
 • Konstrukce smluv s ohledem na zajištění řádného průběhu veřejné zakázky
 • Plnění smluv, kontroly, sankce, autorský dozor apod.
 • Změny smluv, vícepráce, méněpráce
 • Záruky a následná péče
 • Novinky v oblasti VZ – odpovědné zadávání v oblasti veřejné zeleně

Partneři akce

Organizační informace

Uvedená cena je konečná, včetně 21% DPH.

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí. 

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 3. 3. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zadavatele – 3/2022 2023-02-13
Pro koho je akce určena
 • Především pro zadavatele veřejných zakázek
Místo konání

ON-LINE, Aplikace ZOOM