Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Brno – 8/2020 – ZRUŠENO!

Workshop   18. 8. 2020   Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Objednat Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Brno – 8/2020 – ZRUŠENO!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

V rámci semináře budou účastníci v dopoledním bloku stručně obeznámeni s pravidly a standardy hodnocení dřevin nejčastěji využívanými v podmínkách ČR. Okrajově bude také probíráno hodnocení provozní bezpečnosti a biologické hodnoty dřevin.

V odpolední části se účastníci rozdělí do dvou menších skupin. Nejprve proběhne ukázka praktického hodnocení dřevin na vybraných příkladech konkrétních dřevin v parku. Následně si pak každý vyzkouší hodnocení dřevin samostatně pouze pod dohledem lektora. Díky tomu získají účastníci schopnost samostatně hodnotit dřeviny a také zpětnou vazbu od zkušeného instruktora.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 10. 8. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury.

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

150 150 Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Brno – 8/2020 – ZRUŠENO! 2020-08-18
Pro koho je akce určena
  • arboristy, stromolezce
  • vedoucí pracovníky odborných firem
  • správce zeleně ...
Místo konání

Brno