Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Praha – 8/2020

Workshop   25. 8. 2020   Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Objednat Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Praha – 8/2020

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

V rámci semináře budou účastníci v dopoledním bloku stručně obeznámeni s pravidly a standardy hodnocení dřevin nejčastěji využívanými v podmínkách ČR. Okrajově bude také probíráno hodnocení provozní bezpečnosti a biologické hodnoty dřevin.

V odpolední části se účastníci rozdělí do dvou menších skupin. Nejprve proběhne ukázka praktického hodnocení dřevin na vybraných příkladech konkrétních dřevin v parku. Následně si pak každý vyzkouší hodnocení dřevin samostatně pouze pod dohledem lektora. Díky tomu získají účastníci schopnost samostatně hodnotit dřeviny a také zpětnou vazbu od zkušeného instruktora.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 17. 8. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

150 150 Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Praha – 8/2020 2020-08-25

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Místo konání

Prostory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833, Praha 1