Vytváření dlouhodobých plánů péče o významné dřeviny

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Vytváření dlouhodobých plánů péče o významné dřeviny

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Tento kurz je zaměřen na užší odbornou veřejnost věnující se hodnocení dřevin v mimolesním prostředí. Kurz bude zaměřen na představení aktuálních poznatků a možností v oblasti detailního hodnocení dřevin a na možnosti, které nám toto hodnocení poskytuje v rámci vytváření dlouhodobých plánů péče o cenné dřeviny. Nejprve budou představeny možnosti a využití speciního hodnocení dřevin v arboristické praxi. Následně budou probrány možné postupy vypracovávání takovéhoto hodnocení a forma zpracování výstupů. Na závěr budou popsány zásady tvorby plánu péče o dřeviny, jeho hlavní výhody a nevýhody v rámci péče o dřevinu.

150 150 Vytváření dlouhodobých plánů péče o významné dřeviny 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • krajináře
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku