Dynamické vazby v korunách stromů – typy a druhy, dimenzace a instalace, kontrola a následná údržba – 4/2021

Webinář   20. 4. 2021   Ing. Marek Žďárský

Objednat Dynamické vazby v korunách stromů – typy a druhy, dimenzace a instalace, kontrola a následná údržba – 4/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Zahradní inženýr v oboru Zahradnická výroba (ZF MZLU Brno), znalec v základních oborech Ochrana přírody a Zemědělství, specializace hodnocení stromů a dendrologie. Český certifikovaný arborista (ČCA) - Konzultant . Certifikovaný Evropský arborista - European Tree worker (ETW). Autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikace NSP: „Technik arborista“ a „Samostatný technik arborista“

Instalace dynamických bezpečnostních vazeb do korun stromů – návrh stabilizace stromů dynamickými vazbami, materiál používaný pro instalaci dynamických vazeb (zejména PP, PES, PA), dimenzování a lokalizace dynamických vazeb ve stromě, vlastní instalace vazeb v koruně včetně možností zaplétání lan, kontroly a revize dynamických vazeb. Důležitou součástí přednášky bude i představení hlavních druhů dynamických vazeb, zejména vazeb Cobra a Boa,  ArboLine, Gemini S, GEFA, Tree Save, Arco či Crowntex. Vše samozřejmě ve světle Standardu SPPK A 02 004:2019 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Partneři akce

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do pondělí 19. 4. 2021 do 10:00 hodin.

150 150 Dynamické vazby v korunách stromů – typy a druhy, dimenzace a instalace, kontrola a následná údržba – 4/2021 2023-02-13
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Odborné pracovníky státní správy