Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městské zeleni – 2/2021

Webinář   2. 2. 2021   Ing. Petr Martinek, Ph.D. a Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městské zeleni – 2/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

LDF MENDELU BRNO

Webinář je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

V první části bude představen základní legislativní rámec probírané problematiky týkající se karanténních organismů. Ve druhé části budou probírány důležité karanténní a expanzivní druhy bezobratlých. Důraz bude kladen především na praktickou determinaci a negativní dopady vyplývající z přítomnosti těchto druhů. V poslední části budou účastníci seznámeni s nejdůležitějšími druhy karanténních a expanzivních druhů bakterií, hub a rostlin. Důraz bude kladen především na praktické dopady těchto druhů do managementu zeleně v urbanizovaném prostoru. Například vhodná volba dřevin při výsadbách, možnosti ochrany a obrany stávajících dřevin, úpravy stanoviště.

Účastníci získají informace jak v praxi bezpečně poznat jednotlivé druhy karanténních a expanzivních organismů, jaké ohrožení vyplývá z přítomnosti konkrétního organismu na daném hostiteli a jaká opatření bude třeba dodržovat pro zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin ve městech.

Teoretické školení je doplněno bohatou fotodokumentací reálných případů, symptomů a poškození dřevin působením karanténních a expanzivních organismů.

Partneři akce

BIOCONT - Biologická ochrana rostlin pro Vaše zahrady, skleníky a interiéry

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do pondělí 1. 2. 2021 do 10:00 hodin.

150 150 Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městské zeleni – 2/2021 2022-10-14
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Odborné pracovníky státní správy
  • Majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • Projektanty, krajinářské architekty ...