Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace – 6/2021

Webinář   1. 6. 2021   Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Objednat Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace – 6/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

Výsledkem působení různých abiotických činitelů může být stres rostliny, která je jimi zasažena. Mezi tyto činitele můžeme zařadit teplotní podmínky a jejich mortalitně působící extrémní hodnoty, kompetici o světlo a živiny, přebytek vody a atypické hladiny minerálních či organických látek a také sucho, jeho fyziologickou podobu přes zimní období atp. Pokud jsou dřeviny ovlivňovány nějakým stresovým faktorem, je jasné, že hmyz, který má na dřeviny stanovištní nebo potravní vazbu, bude tímto faktorem ovlivňován také.

Cílem webináře bude specifikovat druhy hmyzu, které v aktuálních podmínkách přítomnosti abiotických stresových činitelů a specifických stanovištních podmínek nelesní dřevinné vegetace představují potenciálně limitující faktor pro čerstvé výsadby, dospívající dřeviny i staré stromy. Dále bude také cíleno na vymezení možných managementů péče o dřeviny, na kterých se výše zmíněné druhy hmyzu vyskytnou.

Partneři akce

LDF MENDELU Brno

Organizační informace

Uvedená cena je konečná, včetně 21% DPH.

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup 2 dny před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Do 3 dnů po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do pondělí 31. 5. 2021 do 10:00 hodin.

150 150 Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace – 6/2021 2022-10-14
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Odborné pracovníky státní správy
  • Zaměstnance odborných firem