Cyklus webinářů – Kořeny | Stavba a fungování kořene, tvorba adventivních kořenů

Webinář   22. 10. 2020   Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.

Objednat Cyklus webinářů – Kořeny | Stavba a fungování kořene, tvorba adventivních kořenů

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MENDELU Brno

Druhá přednáška z pětidílného cyklu webinářů připraveného ve spolupráci s LDF MENDELU.

Půda je neuvěřitelně heterogenní a komplexní prostředí, ve srovnání s podmínkami nad zemí. Proto je kořen anatomicky i fyziologicky přizpůsoben životu v mnohem nebezpečnějším, variabilnějším a omezenějším prostředí než zbytek stromu. Ve městě často rostou kořeny v omezeném prostoru a půda je diametrálně odlišná od půdy v lese. Vody může být nedostatek nebo naopak nadbytek, často chybí některé živiny. Příjem málo mobilních živin bývá omezen absencí mykorhizy. Růstu kořenů může bránit zhutnělá půda, ve které chybí kyslík. Stavební práce poškozují kořeny a mění vyvážený funkční poměr nadzemní části a kořenů. Přesto kořeny často dokáží žít i v takovýchto různorodých a omezených podmínkách. Jak to dokáží a nakolik životu ve městě odpovídá jejich anatomie a fyziologie bude předmětem přednášky.

Partneři akce

Arboristická obchodní s.r.o.

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do středy 21.10.2020 do 10:00 hodin.

150 150 Cyklus webinářů – Kořeny | Stavba a fungování kořene, tvorba adventivních kořenů 2022-02-02
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem ...