Vlastnosti ovocných dřevin a zásady jejich použití v zahradách a krajině – 2/2021

Webinář   16. 2. 2021   Ing. Roman Chaloupka, Ovocnářská unie České republiky, z.s.

Objednat Vlastnosti ovocných dřevin a zásady jejich použití v zahradách a krajině – 2/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

V současné době ovocné druhy znovunalézají své místo v krajině i obcích a stávají se také opět součástí moderních zahrad. Nikdo dnes snad již nepochybuje o tom, že ovocné druhy vnášejí do industriálně změněné krajiny znovu život pro širokou škálu hmyzu, ptactva a širokou škálu dalších živočichů a koneckonců i člověka samotného.

V zahradách lze tradiční i méně známé ovocné druhy vhodně využít pro svou zajímavou proměnlivost v ročních obdobích (atraktivní květ, plod a u některých druhů a odrůd i zajímavé podzimní zbarvení listů) jako zajímavé solitery, ve skupinách nebo i ve specielních oddělených částech užitkových zahrad vhodných zejména pro zkušenější zákazníky. Velmi působivé je i využití okrasných či planých forem.

Navracení ovocných dřevin do krajiny v současné době významně podporuje řada dotačních titulů, ovšem zásadním problémem současnosti je nedostatečná znalost nároků ovocných druhů (zejména neznalost nároků a oblasti použití široké škály podnoží a odrůd) pro jejich úspěšné uplatnění v krajině či zahradách. Druhotně je to pak absence základní péče o porosty zejména v prvních letech po založení, která je pro většinu ovocných rostlin klíčová.

Velmi často se tak v praxi setkáváme s realizacemi, kde výběr výsadbového materiálu neodpovídá požadovanému záměru – zamýšlenému pěstitelskému tvaru a pěstitelským vlastnostem ve vazbě na konkrétní prostředí nebo jsou v projektech navrhovány odrůdy, které reálně na trhu není možné sehnat v požadovaném množství a kvalitě. Obdobné problémy nastávají při použití ovocných dřevin ve veřejných prostorech měst a obcí, ale i v soukromých zahradách. Abychom se vyvarovali výše zmíněným chybám a dokázali plně využít potenciál ovocných druhů, je třeba při výběru dřevin zohlednit mnoho faktorů a mít znalosti nejen o samotných odrůdách, ale i o vlastnostech podnoží, opylovacích poměrech, odolnosti vůči škůdcům a chorobám, mrazům, přísuškům nebo naopak snášení zamokření, schopnosti kotvení, apod.

Mají-li být ovocné výsadby úspěšné, je kromě teoretických znalostí nutná také spolupráce projekční sféry, zadavatelů realizací a školkařských firem. A právě těmto tématům se bude věnovat tento webinář.

Partnerem webináře je Ovocnářská unie České republiky.

Partneři akce

Ovocná školka Litenčice spol. s.r.o.

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do pondělí 15. 2. 2021 do 10:00 hodin.

150 150 Vlastnosti ovocných dřevin a zásady jejich použití v zahradách a krajině – 2/2021 2022-10-14
Pro koho je akce určena
  • Krajinářské architekty a projektanty
  • Realizátory a zadavatele zakázek
  • zástupce státní správy, samosprávy, apod.
  • Arboristy