Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. I. část

Webinář   7. 1. 2021, 8:30 - 11:15   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. I. část

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, spoluautorka publikace Jelínková, J., Tuháček, M.: Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce. GRADA Publishing, a.s., 2016, 2. aktualizované vydání, GRADA Publishing, a.s., 2018

První část dvoudílného webináře – obě části na sebe navazují!

Hlavními body kterým se program bude věnovat: právní ochrana dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, změna §8 ve vztahu k zákonu o drahách, vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ochrana dřevin před poškozováním, povinnost vlastníků pečovat o dřeviny.

Partneři akce

Program

  1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Aktualizovaná metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 1/2020), další metodické materiály MŽP

  1. Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018)

Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu zaváděná od 1.1.2021 novelou stavebního zákona (zákon č. 403/2020 Sb.) ve vztahu k ZS OOP ke kácení

  1. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. – novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny

Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce

  1. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením

Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva

  1. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin

„Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti

Časový harmonogram:

8:30 – 9:15     Prezentace – I. část
9:15 – 9:30     Přestávka
9:30 – 10:15   Prezentace – II. část
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:15  Konzultace, chat s lektorem

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do středy 6. 1. 2021 do 10:00 hodin.

150 150 Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. I. část 2022-02-09
Pro koho je akce určena
  • Arboristy
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem ...