Slasti a strasti správy zeleně v praxi – diskusní fórum k problematice péče o veřejnou zeleň. Účast je zdarma!

Webinář   13. 4. 2021

Objednat Slasti a strasti správy zeleně v praxi – diskusní fórum k problematice péče o veřejnou zeleň. Účast je zdarma!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

SZKT, Sekce správa zeleně pořádá otevřené diskusní fórum k problematice správy, zakládání a rozvojové péče o zeleň v našich městech a obcích.

Obsahem fóra bude představení sekce SZKT, sdružující správce zeleně z českých měst a obcí a otevření širší celospolečenské diskuse k tématům, kterými se správa veřejného prostoru zabývá. Cílem fóra bude definice stěžejních problémů správy zeleně a společná diskuse nad možnostmi, jak je řešit. Ambicí prvního diskusního setkání je definování role profesních organizací při řešení těchto problémů, sekundárně pak příprava detailněji zaměřených odborných seminářů SZKT, které při řešení vybraných témat mohou pomoci.

Diskusní fórum je primárně určeno těm, jejichž náplní práce je správa veřejné zeleně a péče o ni a to na všech úrovních veřejné správy (správce zeleně, výkonná technická složka, zastupitel, radní, starosta, dodavatel, člen komise ŽP…). Zváni jsou ale i další, kterých se tato problematika dotýká buď přímo, nebo i přeneseně při výkonu jejich práce.  

Webinář je pro všechny zájemce zdarma.

Přihlaste se, prosím, zde: https://forms.gle/xAN5ea2emvHEyiob9

Partneři akce

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení. Další možností je sledovat živé vysílání na kanálu Youtube pod názvem SZKT, z.s.

Termín přihlášení: 12.4.2021

150 150 Slasti a strasti správy zeleně v praxi – diskusní fórum k problematice péče o veřejnou zeleň. Účast je zdarma! 2021-04-14
Pro koho je akce určena
  • Pro všechny, kteří se zabývají správou zeleně :-)
  • správci zeleně,
  • výkonná technická složka,
  • zastupitelé a radní,
  • starostové,
  • dodavatelé,
  • členové komise ŽP…