Technika a technologie řezu stromů – webinář – 11/2021

Webinář   16. 11. 2021, 8:30 - 12:30   Ing. Pavel Wágner

Objednat Technika a technologie řezu stromů – webinář – 11/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Praktikující arborista, znalec v oboru arboristika

Dvoudílný webinář – oba díly tvoří celek a navazují na sebe! První díl proběhl ve čtvrtek 11. 11. 2021. Druhý díl bude odvysílán v úterý 16. 11. 2021.

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Často se jedná o nákladné a nezřídka i nezvratné zásahy. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení. Dobrá znalost správné aplikace technik a technologií řezu stromů je základním kamenem optimalizace nakládání s veřejnými prostředky v péči o zeleň a v ochraně přírody.

První část školení se zabývá vysvětlením základních životních procesů a reakcí v souvislosti s poraněními vzniklými řezem. Akcentovavé jsou zejména principy technik řezu a jejich vazba na správné hojení ran, regenerační schopnosti, přirozené obranné mechanismy apod. Správné pochopení technik řezu je důležité nejen proto, aby se strom dále dobře vyvíjel, ale aby bylo možné také rozlišit, která forma řezu je z hlediska ochrany přírody akceptovatelná, a která je již za hranicí vážného poškození.

Další část je věnována technologickým skupinám řezů od zakládacích, přes povýsadbové, rozvojové, udržovací, stabilizační až k tvarovacím. Školení je prakticky zaměřené na využití praktiky jak pro realizaci, tak pro ty, kdo nad řezem stromů vykonávají dozor nebo kontrolu ze všech možných úrovní, včetně orgánů ochrany přírody. Nosným prvkem programu jsou aktuální standardy péče o přírodu a krajinu AOPK, zejména pak ty, které se zaměřují na řez  (zejména standard SPPK A02 002 řez stromů). V programu jsou ale také zmíněny i jiné metodické přístupy, se kterými se v aktuální praxi lze setkat (např. certifikované metodiky, metodické příručky, nebo kvalitní odborné informace ze zahraniční literatury). Výklad je průběžně bohatě provázen názornými obrázky z odborných publikací, fotografiemi z praxe nebo i časosběrnými dokumenty.

Partneři akce

Program

Čtvrtek 11. 11. 2021    1/2

Časový harmonogram:

8:30 – 10:00   Prezentace I. část
10:00 – 10:15  přestávka
10:15 – 11:45  Prezentace II. část
11:45 – 12:00  přestávka
12:00 – 12:30  Konzultace, chat s lektorem

Blok I.:

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Technika řezu, reakce stromů na řez, principy hojení ran, obranné mechanismy, vhodné termíny pro řez a další

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Zakládací řezy – řez pro založení koruny, řez po výsadbě včetně řezu srovnávacího, výchovné a strukturální  řezy pro správný rozvoj koruny vedoucí k vytyčenému pěstebnímu cíli


Úterý 16. 11. 2021    2/2

Časový harmonogram:

8:30 –  10:00  Prezentace I. část
10:00 –  10:15 přestávka
10:15 – 11:45  Prezentace II. část
11:45 – 12:00  přestávka
12:00 – 12:30  Konzultace, chat s lektorem

Blok II.:

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Udržovací řezy – řez zdravotní, bezpečnostní a skupina redukčních řezů lokálních. Stabilizační řezy řez obvodový redukční, sesazovací, stabilizace sekundární koruny

2 vyučovací hodiny (á 45 minut): Tvarovací řezy: řez na hlavu, řezy na čípek ramenový, řez popouštěcí, tvarování živých stěn a speciální tvarování. Speciální řezy – základní informace o řezu senescentních stromů a stromů s významným biotopem.

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Uvedená cena je za oba díly webináře a obsahuje 21% DPH.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí. Je tedy možné se přihlásit i po termínu odvysílání prvního dílu (11.11.2021) – tento první díl vám bude poskytnut ke zhlédnutí na chráněném uložišti.

Termín přihlášení: do úterý 9. 11. 2021 do 10:00 hodin pro 1. část a pátek 13. 11. 2021 pro 2. část.

150 150 Technika a technologie řezu stromů – webinář – 11/2021 2023-01-16
Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem
  • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
Místo konání

ON-LINE, Aplikace ZOOM