Záchrana zraněného a základy první pomoci – 8/2021 – kapacita naplněna!

Workshop   27. 8. 2021   Jindřich Pražák

Objednat Záchrana zraněného a základy první pomoci – 8/2021 – kapacita naplněna!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Kurz je zaměřen na poskytování předlékařské první pomoci a na technickou záchranu/evakuaci z koruny stromu v různých situacích. Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají základní stromolezecké techniky a mají odpovídající vybavení. 

Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Kapacita je omezena na 4 účastníky!

Program

Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznána jako náhrada za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW.

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

  • Hodnocení rizik a organizace práce, postup při nehodě, postup při poskytování první pomoci, přivolání IZS
  • Základy první pomoci (Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony – zastavení masivního krvácení, resuscitace, zotavovací poloha, celkové vyšetření)
  • Vybavení lékárničky – osobní (lezecké) i skupinové
  • Lanové záchranné techniky a praktická evakuace z koruny stromu (z výstupu, z pracovní pozice, ze stupaček)
  • Přezkoušení účastníků – nutné pro zájemce o certifikát uznávaný jako náhrada simulace Záchrany zraněného stromolezce při zkoušce ETW.

Na jednoho lektora je stanoven maximální počet 4 účastníků. V případě vyššího zájmu navýšíme počet lektorů, nebo vypíšeme další termín.

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu, v případě úspěšně složené závěrečné zkoušky také certifikát o jejím složení.

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (pracovní postroj, lezecký set, výstupový set, stromolezecké stupačky, helma, vhodná obuv, lékárnička), osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 24. 8. 2021. V tomto případě není možné platit na místě!

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Záchrana zraněného a základy první pomoci – 8/2021 – kapacita naplněna! 2021-08-27

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Praktikující stromolezci, zájemci o certifikaci ETW
Místo konání

Žďár nad Orlicí