Workshop – Záchrana zraněného a základy první pomoci – 4/2019

Workshop   12.4.2019   Jindřich Pražák

Objednat Workshop – Záchrana zraněného a základy první pomoci – 4/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Kurz je zaměřen především na technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech s dobře dostupnou zdravotní péčí.
Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají základní stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Program

Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako náhrada za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. O uznávání při certifikaci pořádané Arboristickou akademií zatím jednáme, stejně jako je v jednání uznávání certifikátu společnosti Worksafety při naší certifikaci ETW.

! Vzhledem k tomu, že uzávěrka přihlášek pro  certifikaci ETW je před datem konání workshopu, je třeba při přihlášení na certfikaci ETW zaplatit plnou částku a v případě úspěšného absolvování kurzu bude tato část zkoušky uznána a částka zpětně vrácena uchazeči. Tedy stejné podmínky jako pro první termín workshopu 1.3. 2019.! 

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

 • Hodnocení rizik a organizace práce
 • Postup při nehodě, postup při první pomoci, hlášení nehody
 • Specifika první pomoci a záchrany při nehodě na stromech
 • Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony
 • Resuscitace
 • Celkové vyšetření a základní polohování
 • Úrazy
 • Vybavení lékárničky – osobní (lezecké) i skupinové
 • Lanové záchranné techniky
 • Praktické nácviky a simulace
 • Přezkoušení účastníků

Na jednoho lektora je stanoven maximální počet 4 účastníků. V případě vyššího zájmu navýšíme počet lektorů, nebo vypíšeme další termín.

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu, v případě úspěšně složené závěrečné zkoušky také certifikát o jejím složení.

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (lezecký set, výstupový set, helma, vhodná obuv, lékárnička) osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

150 150 Workshop – Záchrana zraněného a základy první pomoci – 4/2019 2020-01-19

Objednat

Člen SZKT

2200 Kč

Nečlen SZKT

2500 Kč
Místo konání

Žďár nad Orlicí