Zahrada a park v zimě – 2/2019

Seminář   5.2.2019   Ing . Jana Pyšková, Ing. Petr Hanzelka, Ph. D., Bc. Tomáš Vencálek, Bc. Hana Pollertová, Ing. Tereza Antošová (Vlasáková), Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. a Bc. Tomáš Vencálek

Objednat Zahrada a park v zimě – 2/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Trvalkové výsadby v zimě, Keře a stromy zajímavé v zimě, Zimní ochrana záhonů prakticky a esteticky, Návštěvy „zimních zahrad“, návštěva Botanické zahrady

Program

Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.; Kurátor trvalek a okrasných trav
Trvalkové výsadby v zimě – okrasný aspekt a péče
Trvalek, které jsou nějakým způsobem atraktivní či zajímavé i během zimních měsíců je celá řada. Jde především o stálezelené či polostálezelené půdopokryvné byliny (např. některé kakosty či mochničky), stálezelené a barevnolisté ostřice a dlužichy, či velmi časně nakvétající čemeřice. Ozdobné ale mohou být také jinak již odumřelé stonky se zbytky plodenství (zavinutky, třapatkovky), trsy okrasných trav. apd. Nedoceněné jsou také stálezelené mediteránní byliny a polokeře jako levandule, šalvěje, santolíny či sápy. Jejich vhodnou kombinací s jinými druhy trvalek a dalších rostlin (cibulovin, krátkověkých bylin apd.) leze docílit takřka celoročního okrasného efektu takových to výsadeb.
Během přednášky a návštěvy expozic Botanické zahrady v Troji budou představeny známější i méně známě druhy trvalek, které dokážou zdobit zahradu i během zimy a posluchači se rovněž dovědí jak je lze ve výsadbách použít a na jaké stanoviště se hodí.
Bc. Tomáš Vencálek; Kurátor dřevin mírného pásma
Podíváme se na možnosti dřevin pro zimní dekorativní aspekt v zahradách, parcích a veřejné zeleni. Možnosti jsou široké, přes dekorativní habitus a jehlice konifer, až po barevnou či strukturovanou borku listnatých dřevin. Neopomineme v zimně kvetoucí druhy dřevin, které se dají ve středoevropských podmínkách bez problému pěstovat a kterých je dokonce tolik, že se z nich dají tvořit tematické celky…
Bc. Hana Pollertová
Zimní péče začíná koncem podzimu, kdy i přes globální oteplování je zimování pro některé rostliny stále potřebné a pravidelně je oceníme na jaře. Výběrem rostlin je možné se mu zcela vyhnout. V zimě může podtrhnout zimní aspekt zahrady – samo může být estetickým prvkem, proměnou. Cílem je ochrana před jarním sluncem a větrem, když mrzne a před poškozením sněhem. Ochrana mladých, nově vysazených rostlin, kopčení růží, zakrytí hortenzií, popínavek, svazování trav, až po úklid přenosných rostlin. V rámci zimní péče je nutná zálivka stálezelených rostlin. Předjarní péče v posledních teplých letech zahrnuje krom řezu i pletí. Důslednost v zimě a předjaří šetří mnoho práce v dalších obdobích roku.
Ing. Tereza Antošová
Zahradní a krajinářská architektka, která působila několik let ve Velké Británii – ateliér LynchRobertson LA. Má také mnoho praktických zkušeností z anglického krajinářského parku Sherborne a panského sídla Houghton Lodge. Je zakladatelkou ateliéru DesignSpace.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 28.1.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Zahrada a park v zimě – 2/2019 2020-01-20

Objednat

Člen SZKT

1190 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

560 Kč

Nečlen SZKT

1800 Kč

Nečlen SZKT - student

900 Kč
Pro koho je akce určena
  • Projektanti a krajinářští architekti
  • správci zeleně
  • majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem
  • učitelé odborného školství, studenti odborných škol
  • odborní pracovníci státní správy
Místo konání

Botanická zahrada hl. m. Prahy