Exkurze Městská stromořadí v Drážďanech – 8/2022

Exkurze   23. 8. 2022

Objednat Exkurze Městská stromořadí v Drážďanech – 8/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Drážďany jsou nejenom historickým městem s mnoha památkami, ale také městem s velkým množstvím stromů a jejich bohatým druhovým zastoupením. Na městských pozemcích roste kolem 104 000 stromů, z toho je  cca 54 000 uličních stromů, 35 000 stromů v parcích, na hřištích a plochách škol a cca 15 000 stromů u vodních ploch a na dalších společných plochách. Aleje, stromy v parcích, zelené plochy a zahrady jsou cennou součástí struktury města a dotvářejí jeho celkový obraz. Město klade velký důraz na klimatickou funkci dřevin. Výběru druhů, které budou tyto funkce dobře plnit věnuje velkou pozornost.

Středobodem  exkurze, bude prohlídka uličních stromořadí v centru města, zaměřená na použití různých druhů a kultivarů stromů vhodných pro výsadbu uličních stromořadí. Město Drážďany je členem pracovní skupiny „Stadtbäume“ (Stromy ve městě) v rámci organizace GALK (sdružení vedoucích pracovníků městské správy zeleně) a od roku 2011 je zapojeno do dlouhodobého projektu testování stromů v městském prostředí (tzv. „Strassenbaumtest“, Test uličních stromořadí). S použitím rozličných druhů a kultivarů dřevin v nepříznivém a pro stromy stresujícím prostředí, tak mají drážďanští kolegové mnoho zkušeností. Více o testu v Drážďanech se dozvíte zde: GALK -Straßenbaumtest II. S pracovní skupinou Stadtbäume SZKT navázala v nedávné době spolupráci a exkurze je prvním počinem v rámci mezinárodní výměny zkušeností.

Exkurze je určena zejména správcům zeleně a dalším subjektům pečujícím o stromy ve městě, krajinářským architektům, městským plánovačům, arboristům a dendrologům. Provázet nás bude městský specialista a správce uličních stromořadí pan Steffen Löbel z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství města Drážďany. Exkurzi pořádá sekce SZKT Správa zeleně. Exkurze bude tlumočena (Ing. Jitka Trevisan) do českého jazyka a bude dán dostatečný prostor na odborné otázky z praxe i legislativy.

Program

 • 8:30

  Odjezd autobusem Student Agency z Prahy (Florenc, nástupiště 24)

 • 10:25

  Drážďany (Hlavní nádraží)

 • 11:00 - 17:00

  Prohlídka města s průvodcem a překladatelem (Prager Strasse, Albertplatz, Promenadenring a Bürgerwiese) a přestávkou na individuální oběd

  Přesuny budou pěšky

 • 17:35

  Odjezd autobusem Student Agency z Drážďan (Hlavní nádraží)

 • 19:30

  Příjezd do Prahy (Florenc)

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15.8.2022.

V ceně: organizace, průvodce, překladatel, doprava autobusem (Student Agency), průvodcovská sluchátka. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Cena neobsahuje: cestovní zdravotní pojištění

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury (faktura je přílohou potvrzovacího emailu. Případně kontrolujte nevyžádanou poštu nebo spam).
 • on-line kartou,

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Exkurze Městská stromořadí v Drážďanech – 8/2022 2022-08-23

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
 • Projektanty a krajinářšké architekty
 • Technické dozory investora
 • Správce zeleně
 • Odborné pracovníky státní správy
 • Majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
 • Učitele odborného školství
 • Studenty odborných škol
Místo konání

Drážďany, Německo