Zájezd na veletrh GaLaBau Norimberk

Výstava   15.9.2018 (5:45 hod)   Ing. Ondřej Feit

Objednat Zájezd na veletrh GaLaBau Norimberk

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Program

SZKT pořádá v letošním roce ve spolupráci s firmou PROveletrhy s.r.o. (oficiální zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR) jednodenní zájezd na tradiční mezinárodní veletrh plánování, výstavby a údržby zeleně GaLaBau Messe 2018 do Norimberku.

V rámci spolupráce s touto firmou se nám podařilo zajistit vstupenky na veletrh zdarma a také zajistit přijatelnou cenu autobusové dopravy (celková cena zájezdu 450,- Kč).

GaLaBau Messe 2018
K vidění je zde mnoho inspirativních věcí z oblasti zahradní a krajinářské tvorby, správy zeleně i dalších oblastí. Na veletrhu je možno navštívit stánky firem prezentujících komunální a zahradní techniku, software pro plánování i správu zeleně, arboristické vybavení, prvky pro vylepšení a ochranu zeleně ve městě, dětská hřiště, mobiliář, nádoby na zeleň, substráty, apod. Dětským hřištím je věnován samostatný pavilon, z oblasti zeleně se zde prezentují velké školkařské firmy (možnost zakoupení odborných katalogů – např. od firmy Bruns), své zastoupení zde mají i různé spolky sdružující např. zájemce o školkařství, pereny, letničky, přírodní zahrady,…

Průvodce: Ing. Ondřej Feit

Organizační informace

Přihlášení: 
Přihlaste se nejlépe do 27.8.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku viz. výše a zašlete naskenovanou na e-mail kanceláře: kancelar@szkt.cz. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.
Úhrada: 
Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky.  Cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 3 dny před datem konání zájezdu. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
Bližší informace:
Odjezd z Prahy: 5:45 hod., případně v 6:45 možnost přistoupit v Plzni u OC Olympia (nutno uvést do přihlášky). Místo odjezdu: ul. Na Florenci, Praha 1 (spojnice mezi vlakovým Masarykovým a autobusovým nádražím Florenc). Cca v 9:15 hod. příjezd do veletržního areálu v Norimberku.

Návrat do Prahy: v 16:15 hod. odjezd od výstaviště GaLaBau. Návrat do Prahy cca ve 20:00 hod., případně do Plzně v 19:00.

Další informace bdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Zájezd na veletrh GaLaBau Norimberk 2022-06-09

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.