Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Marek Hamata

Objednat Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem programu je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí vzdělávání je i řešení modelových příkladů se založením a regenerací parterového, parkového a pobytového trávníku. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektory.

Důraz je kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí bude i exkurze s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách; prezentace jednotlivých postupů zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru.

Hlavní body programu

1.Funkce a význam travnatých ploch ve veřejném prostoru sídel

2.Seznámení s platnými normami a jejich význam

3.Formulace zadání úkolu pro projektanta –  stěžejní úkol investora

4.Posouzení stavu travnatých ploch a rozhodnutí o znovuzaložení či regeneraci

5.Výběr dodavatele rozhoduje o kvalitě díla

6.Jednotlivé technologické postupy zakládání a regenerace travnatých ploch včetně okamžité diskuze k jednotlivým technologiím

7.Výkon autorského dozoru a TDI

8.Jednotkové ceny založení a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru

150 150 Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů 2020-02-11
Pro koho je akce určena
  • Správci zeleně
  • Pracovníci zahradnických firem
  • Studenti
  • Zájemci o danou problematiku