Zakládání, regenerace a údržba travnatých ploch ve veřejném prostoru – 3/2023

Seminář je akreditován pod číslem: AK/PV-831/2021

Akreditovaný seminář   2. 3. 2023   Ing. Marek Hamata

Objednat Zakládání, regenerace a údržba travnatých ploch ve veřejném prostoru – 3/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách…

Program

 • 8:30 - 9:00

  Prezence účastníků

 • 9:00 - 12:00

  Prezentace s přestávkou na kávu a malé občerstvení

  Ing. Marek Hamata

 • 12:00 - 13:15

  Individuální oběd a přesun do Stromovky

 • 13:15 - 15:45

  Praktická část s ukázkami ve Stromovce

  Ing. Marek Hamata

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 27. 2. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Zakládání, regenerace a údržba travnatých ploch ve veřejném prostoru – 3/2023 2023-03-02

Objednat

Člen SZKT

1550 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

775 Kč

Nečlen SZKT

2400 Kč

Nečlen SZKT - student

1200 Kč
Pro koho je akce určena
 • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících (úředníci městského úřadu, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy) a podílející se na výkonu správních činností na úseku správy městské zeleně. Podle vnitřního organizačního uspořádání se jedná o pracovníky různých odborů, nejčastěji odborů životního prostředí, stavebních odborů a odborů správy majetku. Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.
Číslo akreditace:

AK/PV-831/2021

Místo konání

Budova Nadace ABF, Václavské náměstí 833, Praha 1