Základy hodnocení stromů – 3/2019

Seminář   14.3.2019   Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Základy hodnocení stromů – 3/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Fytopatolog, LDF MENDEU

Program tohoto pětihodinového školení bude rozdělen do několika částí. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou.  Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech. Program tohoto pětihodinového školení bude rozdělen do několika částí. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou. 

Program

Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto kurzu seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech.  Program tohoto pětihodinového školení bude rozdělen do několika částí. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou. Následně bude otevřena problematika hodnocení dřevin. Probrány budou zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností. Na závěr bude část semináře věnována možnostem speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..). Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto semináře do detailu jednotlivých hodnocení a na tento seminář budou navazovat jednotlivé specializované semináře, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 4.2. 2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přilhášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Základy hodnocení stromů – 3/2019 2020-06-26

Objednat

Člen SZKT

1190 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

560 Kč

Nečlen SZKT

1800 Kč

Nečlen SZKT - student

900 Kč
Pro koho je akce určena
  • stromolezce a arboristy
  • krajinářské architekty a projektanty
  • odborné pracovníky státní správy
  • technický dozor investora
  • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • učitele odborného školství a studenty odborných škol
Místo konání

Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3