Zákon o ochraně přírody a krajiny – seminář/webinář – 12/2024

Akreditovaný seminář   12. 12. 2024   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Zákon o ochraně přírody a krajiny – seminář/webinář – 12/2024

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Lektorka JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. je právní specialistkou na veřejnou správu a životní prostředí, a je autorkou praktického komentáře k ZOPK, Wolters Kluwer ČR 2021. V letech 2001 až 2015 pracovala na České inspekci životního prostředí, v letech 2004 až 2023 byla členkou rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí. V současné době působí jako poradkyně, konzultantka a lektorka, externí VŠ učitelka. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor ochrana životního prostředí, a Právnickou fakultu téže univerzity. V rámci doktorandského studia oboru Aplikovaná a krajinná ekologie se zabývala vlivy znečištění ovzduší na zdraví.

Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000, a to za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků . Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. Pozornost bude věnována zejména aktuálním novelám zákona o ochraně přírody a krajiny, které nabyly účinnosti 1. 1. 2024 (zákony č. 284/2021 Sb., č. 149/2023 Sb. a č. 465/2023 Sb.) – jde především o změny v souvislosti se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku a novým stavebním zákonem. Důležitou součástí školení budou příklady z oblasti ochrany přírody a krajiny a diskuse nad konkrétními případy z praxe účastníků školení. V odborné diskusi se zaměříme na první zkušenosti z výkonu veřejné správy ve světle těchto převratných novelizací.

Přihlášení provedete přes proklik na PŘIHLÁŠKU

PŘIHLÁŠKA

Kategorie cen vložného: prezenční seminář nebo on-line (webinář přes ZOOM). Účastníci semináře i webináře budou mít k dispozici záznam školení.

SEMINÁŘ: Člen SZKT: 2 100 Kč
SEMINÁŘ: Člen SZKT mimořádný a student:  1050 Kč
SEMINÁŘ: Nečlen SZKT: 3 200 Kč
SEMINÁŘ: Nečlen SZKT – student: 1 700 Kč

WEBINÁŘ: Člen SZKT: 1 950 Kč
WEBINÁŘ: Člen SZKT mimořádný a student:  975 Kč
WEBINÁŘ: Nečlen SZKT: 2 900 Kč
WEBINÁŘ: Nečlen SZKT – student: 1 450 Kč

U státem akreditovaného vzdělávání je fakturovaná částka osvobozena od DPH (dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Uvedené částky jsou konečné.

Program

 • 8:30 - 9:00

  Prezence účastníků

 • 9:00 - 9:45

  Prameny a předmět právní úpravy, účel zákona, základní pojmy

 • 9:45 - 10:30

  Vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k dalším zákonům

 • 10:30 - 10:45

  Přestávka na občerstvení

 • 10:45 - 11:30

  Obecná ochrana přírody a krajiny

 • 11:30 - 12:15

  Zvláštní územní ochrana

 • 12:15 - 13:15

  Přestávka na oběd

 • 13:15 - 14:00

  Soustava Natura 2000

 • 14:00 - 14:15

  Přestávka

 • 14:15 - 15:00

  Zvláštní druhová ochrana a památné stromy

 • 15:00 -15:45

  Nástroje ochrany přírody a krajiny, účast občanů a obcí, orgány ochrany přírody

 • 15:45 - 16:00

  Závěrečná diskuse

Organizační informace

Pro všechny platící účastníky (i účastníky prezenční formy – semináře) a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění akce bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí (záznam bude zpřístupněn na dobu 6 měsíců). 

POZOR – Úředníci, kteří budou požadovat osvědčení o absolvování podle zákona, musí být přítomni přímo v čas vysílání webináře, aby jim potvrzení mohlo být vystaveno! Úředníci, kteří se zúčastní prezenční formy, obdrží osvědčení po akci emailem.

Účastnické listy pro ostatní, budou vydány na místě po skončení akce.

Přihlášení: nejlépe do 1.12.2024 proklikem na slovo „PŘIHLÁŠKA“ v horní části. Na základě vámi vyplněné a odeslané závazné přihlášky vám vystavíme fakturu, kterou odešleme na email uvedený v přihlášce.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

150 150 Zákon o ochraně přírody a krajiny – seminář/webinář – 12/2024 2024-07-11
Pro koho je akce určena
 • Úředníky územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
 • Správce zeleně
 • Zaměstnance odborných realizačních firem
 • Projektanty, krajinářské i stavební architekty
Číslo akreditace:

seminář AK/PV-241/2024; webinář: AK/PV-242/2024

Místo konání

Dům nadace ABF, Václavské náměstí 833, Praha 1, příp. ON-LINE (Aplikace ZOOM)