Zelené střechy ČSOB a Dívčí hrady

7. 6. 2022

Objednat Zelené střechy ČSOB a Dívčí hrady

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Exkurze na zelené střechy budov banky ČSOB NHQ (Nord Headquarters – centrála banky ČSOB navržená AP ateliérem Josefa Pleskota, realizace 2006) a SHQ (South Headquarters – centrála banky ČSOB navržená ateliérem Chalupa architekti, realizace 2019) v Radlickém údolí v Praze a na návrší Dívčí hrady, kde probíhá postupná přeměna území v krajinný park. Provázet budou autoři krajinářských úprav Ing. Eva Vízková, Ing. arch. Mikoláš Vavřín, Ing. Radka Šimková a Ing. arch. Lucie Vogelová (ČSOB), na Dívčích hradech Ing. Michal Kubelík, zástupce OOP MHMP, který se o lokalitu stará.

Kapacita je omezena na 25 účastníků.

Foto: ČSOB – Vojta Herout; koně Převalského – Pražský deník

Partneři akce

Partner a odborný garant

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1. 6. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro tuto akci není možná varianta platby v hotovosti na místě.

Je nezbytné, aby měl každý účastník s sebou občanský průkaz, bez něj nebude možný vstup do budov! Číslo OP uveďte do poznámky v přihlášce – seznam připravíme předem.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Zajištěna budou i průvodcovká sluchátka pro kvalitní poslech výkladu.

150 150 Zelené střechy ČSOB a Dívčí hrady 2022-06-07

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Architekty, projektanty
  • Správce zeleně
  • Zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání

ČSOB centrála, Radlická, Praha